Assessment centrum - výběr zaměstnanců

Jedná se o skupinovou metodu při výběru nových zaměstnanců obsahující řadu hodnotících postupů, zaměřujících se zejména na chování potenciálních zaměstnanců.

Assessment centrum realizujeme obvykle v rozsahu 1 dne. V průběhu dne jsou účastníci testování samostatně při plnění individuálních úkolů, činností, testů a ve skupinových pracích v týmu, kde plní nejrůznější úkoly spojené s budoucí pozicí a kompetencemi kandidáta.

Výkon uchazečů je měřen v několika rovinách, včetně schopností, kompetencí a možností jejich rozvoje. Zájemci jsou hodnoceni pohromadě, čímž je mezi nimi zaručena interakce a otevřenost.

Objektivní metody výběru umožňují měřit a předvídat chování jednotlivce a současně nadřízeným prozradí potenciál kandidáta vykonávat určitou práci a zařazení do týmu.

Co je cílem Assessment centra

Struktura písemné souhrnné zprávy pro zadavatele

  • výběr nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici
  • zmapování osobnostního profilu kandidáta
  • posouzení komunikace, týmovosti či manažerských schopností kandidátů

Zaujalo vás využití Assessment centra? Kontaktujte nás pro více informací nebo nezávaznou schůzku.

Kurz pro Firmy na míru

Potřebuji individuální kurz

Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnost zcela na míru?

OTEVŘENÉ KURZY PRO VEŘEJNOST