Koučink

Vyberte si z níže uvedených možností:

Metodika koučování

Představuje metodu založenou na individuálním vztahu kouče ke klientovi. Je založena na partnerském přístupu. Díky neustálé interaktivitě je celý proces koučování přizpůsoben okamžitým potřebám, „přetavuje“ a automatizuje potřebné dovednosti do každodenního praktického využití a ihned reaguje na případné nedostatky.

Výhody koučování PEFEK Training & Consulting s.r.o.

 1. Osvědčený přístup: koučování chápeme nedogmaticky. Co to znamená? Kouč koučuje v případě, že se koučovací přístup (vedení koučovaného otázkami k nalezení a osvojení vlastních řešení) jeví jako adekvátní a tím i efektivní. V případě, že kouč zjistí, že koučovaný potřebuje spíše mentora a mentoring, dokáže plynule přejít do mentorského stylu a role a vrací se ke koučování až tehdy, kdy je již možno navázat na potřebné předpoklady ze strany koučovaného.
 2. Časová dotace koučování: naše zkušenosti ukazují na optimální časový systém, který spočívá ve dvou a maximálně 3 hodinách koučování zpravidla 1 x týdně v prvním měsíci a postupně 2 x 2 hod za měsíc. Koučování bude nastaveno dle aktuálních potřeb manažera.
 3. Doporučený postup: Úvodní setkání kouče s koučovaným. Cíl: shoda na cílech a zpracování priorit, které se stanou předmětem jednotlivých setkání.• Zpracování plánu koučovacích schůzek, který lze pružně měnit s ohledem na aktuální potřeby koučované.• Následují jednotlivé koučovací schůzky vedené předmětně dle plánu, časově záleží vždy na dohodě kouče a koučovaného. Respektujeme možnosti koučovaného manažera, a proto jsou zpravidla termíny koučování dohadovány na ranní hodiny nebo pozdní odpoledne.
 4. Výstupní zpráva: Po 5 sezeních může být zadavateli napsána výstupní zpráva z koučování, která monitoruje probíraná témata a posun v koučování. Zadavatel má přehled o vývoji koučování a vložených investicích.

Možná témata dle potřeb zadavatele

 • Efektivní komunikace a jednání s podřízenými
 • Sebevědomá komunikace, sebejistota
 • Komunikace dle typologie osob
 • Technika kladení otázek, naslouchání, parafráze
 • Zvládání emocí
 • Nastavení hranic - asertivita
 • Přesvědčivá argumentace - směrem k podřízeným a kolegům
 • Zvládání stresu, obtížných komunikačních situací
 • Efektivita v rozhodování - rozhodnost Řízení týmu
 • Jak řídit tým – očekávání na efektivní tým
 • Týmové role
 • Motivace jednotlivců i týmu
 • Efektivita jednotlivých členů týmu
 • Organizace práce – Time management Manažerské dovednosti – práce s týmem
 • Zadávání úkolů SMART
 • Zpětná vazba
 • Delegování
 • Motivace
 • Koučování
 • další témata dle potřeb manažera

Vyberte si z níže uvedených možností:

Kurz pro Firmy na míru

Potřebuji individuální kurz

Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnost zcela na míru?

OTEVŘENÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

 

Podivejte se na naše otevřené kurzy nebo nás kontaktujte, rádi Vám s výběrem pomůžeme.