0 0

Školení je zaměřeno na jednání s klienty v online prostoru. V této době je to efektivní způsob, jak jednat s klienty.  Během školení se účastníci naučí ovládat a plně využívat možnosti online videohovorů, vystupovat profesionálně, řídit a rozvíjet klientské portfolio. Školení bude postaveno na nezbytné teorii a maximum nácviku videohovorů.

Pro koho je kurz určen?

 • Obchodníky
 • Majitele menších firem
 • Každému, kdo se chce vést online jednání s klienty

Cíl kurzu

 • Využívat možnosti online schůzek jako další prodejní kanál.

 • Získat jistotu vedení online schůzek s klienty a vystupovat profesionálně.

 • Setkávat se s klienty, dělat online „návštěvy“ dle cíle schůzky (akvizice, prodejní schůzka stávající klient, řešení provozních věcí, KEY schůzky dle zákaznické platformy).

 • Řídit obchodní online jednání, pracovat na vztahu s klientem, umět prezentovat, argumentovat, překonávat námitky, zkrátit obchodní proces, uzavřít více jednání během dne díky online setkání, zjistit potenciál a výhled na budoucí spolupráci.

 • Užít si školení, načerpat nové dovednosti.

Obsah

 • Role prodejce, jaké jsou aktuální bariery v prodeji, kde vznikají a co je důvodem.

 • Jak se dívat na prodej jako skvělou příležitost ke změně, partnerský styl prodeje.

 • V čem je naše konkurenční výhoda, jaké přínosy mají pro klienta - databanka výhod a argumentů.

 • Zásady a rozdíly video hovorů oproti osobní schůzce, na co si dát pozor (pozadí za obchodníkem, osvětlení, ozvučení, sluchátka, upravenost obchodníka, jaké si vzít oblečení dle pozice a zaměření klienta na druhé straně, způsob komunikace, mluva obchodníka, čemu se vyhnout).

 • Rozdíly jednotlivých aplikací, jak pozvat účastníky jednání na online schůzku, jak v nich sdílet obrazovku, dokumenty, jak propojovat další účastníky během hovoru, jak snadno a efektivně prezentovat.

 • Získání jistoty a profesionality v ovládání aplikací v online prostředí. Jak reagovat v případě technické chyby.

 • Koho přizvat do videohovoru s klientem, interní specialisty, jak je představit, předávat slovo atd.

 • Struktura obchodního jednání – prodejní pyramida, jednotlivé kroky prodejního procesu.

 • Příprava a scénář obchodní schůzky dle cíle setkání.

 • Úvodní věty, jak efektivně začít obchodní schůzku.

 • Jak pracovat s pozorností klienta během hovoru.

 • Jak využít možnosti virtuálních prezentací, ukázky, jak zapojovat klienta, jak vyhodnotit jeho rozhodování.

 • Typologie klienta – jak zjistit osobnostní typ, komunikační strategii a způsob komunikace dle typu osobnosti, přizpůsobení hovoru dle typu osobnosti.

 • Techniky kladení otázek – jak využít naslouchání a otázky během hovoru neb jednání.

 • Nejčastější námitky klientů – vytvoření námitkové databanky, řešení námitek, nácvik překonávání námitek klienta.

 • Konzultantský, partnerský styl prodeje, práce s hlasem, gesta, pozadí za prezentujícím, jak postupně vyvolat potřeby klienta, jak mu je vizualizovat představy a řešení používání produktu, vytvoření nákupních signálů, přirozená argumentace a ověření vnímání pohledu klienta. Vytvoření touhy po produktu. Jak zájem a touhu po produktu přetavit do uzavření obchodu.

 • Techniky uzavírání dohod obchodu.

 • Rozhodovací proces klienta, který vede k objednávce, jak ovlivňovat řídit proces rozhodování klienta (kdo je rozhodovatel, ovlivňovatel atd.).

 • Následné kroky po prodejním hovoru.

 • Průběžný nácvik hovorů, jednotlivých části obchodního jednání, zpětná vazba, doporučení, ukotvení znalostí a dovedností.

 • Akční plán, vyhodnocení, závěr tréninku

Organizace

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky

 • Brainstorming a diskuse: (Např. na téma „Jak zvládnout námitky klienta? ")
 • Rolové hry: (Praktické procvičování konkrétních situací).
 • Skupinové práce.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.

Minimální počet účastníků pro konání kurzu 4 a více osob.

Mám zájem o tento kurz
Online komunikace se zákazníkem

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "