0 0

Naučíte se vnímat a rozpoznávat vlastní emoce i emoce ostatních a umět s nimi efektivně zacházet. Dozvíte se, jak emoce ovlivňují lidské jednání. Pochopíte význam  podvědomí a procvičíte si vlastní schopnost empatie a empatické reakce, která je velmi důležitá v mezilidských vztazích.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Naučit se vnímat emoce a uvědomit si jejich důležitost v kvalitním a efektivním pracovním procesu.
 • Využít vliv emoční inteligenci při jednání.
 • Zlepšíte svou dovednost komunikace a vybudovat kvalitní mezilidské vztahy.

Obsah

 • Definice emoční inteligence a současný pohled na ni.
 • Vliv emocí na lidské chování a pracovní výkon.
 • Naše vědomí a podvědomí.
 • Vliv emocí na fyzický stav.
 • Vnímání vlastních emocí.
 • Sebereflexe silných a slabých stránek (strom životní spokojenosti).
 • Zacházení s vlastními emocemi.
 • Vnímání emocí druhých.
 • Techniky aktivního naslouchání.
 • Empatie a empatická reakce.
 • Motivační typy lidí a jejich rozpoznávání.
 • Komunikační fauly při zacházení s emocemi.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Emoční inteligence

5 990 Kč
7 248 Kč s DPH

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ondřej Sýkora - Česká spořitelna, a. s.

„Chci Vám také ještě jednou za sebe i za mé kolegy mnohokrát poděkovat za informace a zkušenosti, které jste nám v průběhu kurzu předal."