0 0

Odhalte manipulaci tam, kde jste jí dodnes podléhali. Zjistíte, jaké taktiky manipulátoři využívají a jak se konkrétním manipulativním technikám bránit. Jak zvládnout negativní emoce, které při manipulaci vznikají (pocit viny, zodpovědnost, strach, méněcennost). Nenechte se sebou manipulovat.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Umět odhalit manipulativní chování tam, kde jí jiní podlehnou.
 • Naučit se bránit manipulaci, adekvátně reagovat na konkrétní manipulativní techniky Zvýšení sebevědomí a sebejistoty.
 • Posílení schopnosti kriticky myslet při vyhodnocování informací.

Obsah

 • Vznik manipulativního chování – příčiny a důvody manipulativního chování.
 • Vědomá a nevědomá manipulace.
 • Účinnost manipulace.
 • Jak se využívají emoce při manipulaci manipulace.
 • Osobnostní typologie a manipulace.
 • Druhy manipulací.
 • Transakční analýza (rodič, dítě, dospělý) aneb proč někteří lidé nechtějí nést odpovědnost a jiní přebírají odpovědnost za druhé a neustále se přetěžují.
 • Manipulativní věty – databanka nečastějších vět.
 • Jak reagovat na druhy manipulací.
 • Věty používané při obraně proti manipulaci.
 • Jak nebýt pasivní ani agresivní.
 • Empatie – dovednost vcítit se do druhého.
 • Asertivní techniky – nácvik situací s odlišnými reakcemi.
 • Jak vyjádřit své pocity otevřeně.
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Manipulace a ochrana proti ní

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ondřej Sýkora - Česká spořitelna, a. s.

„Chci Vám také ještě jednou za sebe i za mé kolegy mnohokrát poděkovat za informace a zkušenosti, které jste nám v průběhu kurzu předal."