Účastníci se naučí rozpoznat a odolávat manipulativnímu chování, asertivně poskytnout zpětnou vazbu a říkat NE bez pocitu viny stejně jako hledat kompromisy a dosahovat pozitivních výsledků v komunikaci.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Využívat efektivně asertivitu v různých situacích pracovního i soukromého života.
 • Umět rozpoznat a bránit se manipulaci, volně projevit své pocity, názory a přání a mít případný hněv pod kontrolou.
 • Umět prosadit svůj názor před skupinou lidí i jednotlivci.
 • Posílení vlastní sebejistoty při komunikaci s okolím.

Obsah

 • Principy a pravidla asertivity.
 • Jak nebýt pasivní ani agresivní.
 • Empatie – dovednost vcítit se do druhého.
 • Jak rozpoznat manipulaci a jak se ji bránit.
 • Asertivní techniky – nácvik situací s odlišnými reakcemi.
 • Jak vyjádřit své pocity otevřeně.
 • Komunikační situace a jejich asertivní zvládání (interně a externě).
 • Jak prosadit svůj názor (řešení) a překonat vnitřní obavy z jeho neúspěšného prosazení.
 • Jak vyjádřit nesouhlas s názorem druhých lidí.
 • Jak vyslovit nespokojenost, poukázat na chybu, odmítnout postup atp.
 • Jak hledat kompromisy.
 • Vypořádejte se s tím, aneb jak sdělit a přijmout nepříjemnou zprávu – zpětnou vazbu.
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Asertivita pro vedoucí pracovníky

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."