0 0

Naleznete svou autentickou strategii a prakticky ji aplikujete ve svém týmu. Prohloubíte si své manažerské dovednosti a zapracujete na svých komunikačních dovednostech. Seznámíte se s variantami a způsoby vedení lidí, objevte svoje silné a slabé stránky, nacvičte si asertivní jednání, verbální a neverbální komunikaci a metodami plánování času (time management).

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Získat ucelený pohled na vedení lidí.
 • Seznámit se se zásadami efektivního vedení lidí.
 • Ovládat techniky vedení lidí za účelem dosažení požadovaných výsledků.
 • Vést pracovní tým k samostatné práci s ohledem na potřeby jednotlivců, ale i týmu jako celku.
 • Zvládat základní asertivní techniky.

Obsah

 • Analýza stávajícího stylu vedení, její plusy a mínusy, rizika.
 • Zmapování manažerských dovedností.
 • Zjištění preferovaného manažerského stylu a jak využít svůj potenciál.
 • Situační vedení a jak využívat v praxi.
 • Jak stanovovat a komunikovat cíle, jak si ověřit pochopení a způsob realizace.
 • Jak poskytovat zpětnou vazbu, druhy zpětné vazby.
 • Delegování úkolů, jak využít potenciál ostatních.
 • Jak pracovat efektivně s týmem.
 • Týmové role a motivace týmu.
 • Koučování týmu.
 • Nácviky technik vedení v průběhu celého dne.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.

 

Školení probíhá na adrese: Na poříčí 12, Praha 1. Pro pořádání kurzu je potřebný počet 3 a více účastníků. 

Mám zájem o tento kurz
Vedení týmu

5 990 Kč
7 248 Kč s DPH

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."