Procvičte si techniky vyjednávání a obraně proti manipulaci. Na školení se připravíte na jednotlivé fáze vyjednávání. Připravíte si strategii, co můžete nabídnout, co získat. Naučíme se dívat i pohledem zákazníka. Zjistíme jeho motivy, taktiky a techniky. Naučíte se bránit manipulaci tam, kde jste jí dodnes podléhali. Zjistíte, jaké taktiky manipulací se využívají během jednání. Jak zvládnout vnitřní strachy, negativní emoce, které při manipulaci vznikají (pocit viny, zodpovědnost, strach, méněcennost). Nenechte se tlačit tam, kam nechcete. Vyjednejte si to.

Pro koho je kurz určen?

 • Obchodníky
 • Majitele menších firem
 • Každému, kdo se chce naučit vyjednávat a bránit se manipulacím

Cíle školení

 • Efektivně vyjednávat a nenechat se talčit tam, kam nechcete.
 • Umět odhalit manipulativní chování tam, kde jí jiní podlehnou.
 • Naučit se bránit manipulaci, adekvátně reagovat na konkrétní manipulativní techniky Zvýšení sebevědomí a sebejistoty.
 • Posílení schopnosti kriticky myslet při vyhodnocování informací.
 • Procivčit si techniky vyjednávání a bránit se manipulacím.

Obsah

 • Úvodní video "vyjednávání" - skupinová diskuse, vyvození zákaznických prvků ve vyjednávání, vyjednávací strategie - (konkurenční UCM, kooperativní Win - Win).
 • Vyjednávací hra – skupinová rolová hra.
 • Definice BATNA.
 • Fáze vyjednávání - využití vyjednávacích pák, námitky, argumenty, manipulace (námitková databanka, argumentační databanka, manipulace - zvládací strategie).
 • Nepříjemné komunikační situace při vyjednávání - zvládání emocí, transakční analýza, práce s vlastními emocemi při vyjednávání.
 • Vyjednávací techniky a využití v praxi.
 • Druhy manipulace při jednání.
 • Proč lidé manipulují, jak obvykle reagujeme.
 • Jak se nenechat tlačit kam nechci.
 • Asertivní styl jednání – techniky asertivity v obchodě.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Vyjednávání a obrana před manipulací

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "