0 0

Školení je zaměřeno na profesionální vedení začátku jednání s klientem, zjistit a vyvolat potřeby klienta, umět prodat užitek, logicky a efektivně argumentovat. To vše s důkladným nácvikem a zpětnou vazbou s doporučením.

Pro koho je kurz určen?

 • Obchodníky
 • Majitele menších firem
 • Každému, kdo se chce naučit prodejní dovednosti

Cíl kurzu

 • Připravit se na schůzku dle cíle jednání.
 • Řídit prodejní hovor.
 • Zjistit a vyvolat potřeby klienta.
 • Prodat užitek a zaujmout klienta.

Obsah

 • Struktura obchodního jednání.
 • Jak se připravit na jednání – cíl jednání.
 • S kým vedeme jednání – (osobnostní typologie, co můžeme od klienta čekat – vliv osobnostního typu na obchodní chování, způsob komunikace, rozhodování, druhy námitek dle typologie, jaký užitek hledají atd.).
 • Verbální a neverbální komunikace, první dojem – jak pracovat na svém image, co lze sdělit řečí těla, kam se posadit, jak zahájit rozhovor, získání důvěry klienta).
 • Jak získat potřebné informace – (jak úspěšně navázat vztah a identifikovat klientovi potřeby, jaké používat otázky – typy otázek a možnosti jejich použití, naslouchání a jeho role v komunikaci.
 • Jaký užitek mají vaše produkty a jak přínos vysvětlit – (jaký je rozdíl mezi vlastností, výhodou a užitkem, co je pro klienta zajímavé a podstatné, jak najít pro klienta hodnotu, kterou hledá, argumentace pomocí důkazů).
 • Trénink vedení obchodních rozhovorů všech účastníků, nahrávka na kameru, zpětné vazby.
 • Akční plán, vyhodnocení, závěr tréninku

Organizace

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky

 • Brainstorming a diskuse: (Např. na téma „Jak zvládnout námitky klienta? ")
 • Rolové hry: (Praktické procvičování konkrétních situací)
 • Skupinové práce.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.

 

Mám zájem o tento kurz
Vedení obchodního jednání - zjišťování potřeb, prodej užitku

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ondřej Sýkora - Česká spořitelna, a. s.

„Chci Vám také ještě jednou za sebe i za mé kolegy mnohokrát poděkovat za informace a zkušenosti, které jste nám v průběhu kurzu předal."