Nabídka služeb

PEFEK - Training & Consulting s.r.o. je českou vzdělávací a poradenskou společností, která...

 • u svých klientů podporuje růst výkonnosti a posilování pozice na trhu
 • disponuje týmem kvalifikovaných lektorů a odborníků z oboru s dlouholetou praxí
 • je přesvědčena, že největším bohatstvím moderních firem jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců
 • pomáháme zaměstnancům tyto znalosti získávat a ve formě praktických dovedností je správně aplikovat v praxi
 • navrhneme Vám a zrealizujeme komplexní rozvojové programy od personálních strategii, auditu, kompetenčních modelů, školení, workshopu a poradenství

Co na nás klienti oceňují:

 • Osobní a profesionální přístup a efektivní komunikaci
 • Odborné zkušenosti - tým profesionálů
 • Praktický přístup a aktivní zapojení všech zúčastněných
 • Důkladná příprava programů přizpůsobených našim interním potřebám
 • Flexibilita, ochota a rychlost i pro netradiční situace
 • Vzdělávací programy vždy splnily stanovený cíl, zaměstnanci kladně hodnotili jejich interaktivitu a propojení s praxí
 • Intenzivní trénink reálných situací z praxe účastníků
 • Koučující způsob vedení kurzu
 • Motivace a nadšení účastníků kurzů
 • Zvýšení výkonnosti, konkurenceschopnosti, zvýšení zisku společnosti

Naše motto:

"Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře."

Nabídka našich služeb