Klíčový nástroj personální strategie firmy. Definuje klíčové kompetence lidí a standardy chování, tak jak je firma od svých zaměstnanců potřebuje, aby měli žádoucí výkon a dosahovali potřebných výsledků.

Kompetenční model se účinně promítá do všech personálních procesů, které provazuje jednotící linkou definovaných standardů chování (kompetencí). Lidé jsou na základě jasných a konkrétních kritérií vybíráni do pozic, hodnoceni a odměňování, jejich rozvoj a kariérní postup je podle těchto kritérií zaměřen.

 Talent management

 Strategický nástroj personálního řízení, zaměřený na podchycení, udržení a využití klíčových / talentovaných / inovativních zaměstnanců. Talent management obsahuje cílenou identifikaci talentovaných lidí, jejich rozvoj a využití jejich unikátních kompetencí pro rozvoj firmy. Vybraní jedinci v rámci programů talent managementu se připravují perspektivně na manažerské pozice a / nebo si osvojují efektivní nástroje (postupy) pro řízení a komunikaci změnových projektů firmy.

Politika kontinuálního zlepšování

Pro výrobní firmy (nejen) je realizování politiky kontinuálního zlepšování důležitým přístupem k využívání všech možných rezerv a nalézání příležitostí ke zlepšení běžících procesů ve firmě. V rámci personální strategie je možné vytvořit skupinu vyškolených interních konzultantů, kteří budou (pomocí moderních metodik kontinuálního zlepšování a koučování) v útvarech firmy vyhledávat (identifikovat) možnosti a napomáhat jejich realizaci. Výsledky tohoto přístupu jsou zásadně měřitelné a ve svém důsledku by měli firmě přinést úspory a držet ji v trendu oboru.

Zaujalo vás využití možností nastavení personální strategie? Kontaktujte nás pro více informací nebo nezávaznou schůzku.