Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011. Společně jsme realizovali několik vzdělávacích projektů pro naše zaměstnance. S poskytnutými službami a servisem jsme byli vždy velmi spokojeni. Vzdělávací programy vždy splnily stanovený cíl, zaměstnanci kladně hodnotili jejich interaktivitu a propojení s praxí. K realizovaným vzdělávacím projektům patřily např.:

  • kurzy obchodních dovedností pro zaměstnance klientských center
  • manažerská školení (např. kurzy pro nové manažery)
  • prezentační dovednosti pro pokročilé
  • vedení obchodních jednání zaměřené na vyjednávání s obtížnými klienty

Spolupráce s jednatelem Mgr. Pavlem Pefkem probíhala vždy na velmi profesionální úrovni. Kladně hodnotíme péči věnovanou přípravě kurzů. Tímto bych chtěla poděkovat za pozitivní přístup ze strany pana jednatele a za příjemnou spolupráci.

Ing. Jana Kotilová
vedoucí personálního oddělení pro RP Plzeň
VZP ČR