Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. Přístup pana Pefka a jeho kolegů byl vynikající a na vysoké profesionální úrovni. Velmi jsem ocenila výbornou komunikaci, rychlé reakce na naše požadavky, vnímavost ke specifické firemní kultuře a dodržování dohodnutých termínů, což bohužel není vždy samozřejmostí. Jsem ráda, že jsme si ve výběrovém řízení zvolili právě tuto firmu."

Lenka Mališová
vedoucí právního a personální oddělení
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.