Mgr. Kateřina Kopecká - HOCHTIEF CZ

S Pavlem Pefkem spolupracujeme už od roku 2011 a jsme s jeho pozitivním a profesionálním přístupem ke každému zadání velmi spokojeni. Naši spolupráci jsme zahájili tréninkem Hodnotících pohovorů, který byl účastníky kladně přijat i přes počáteční negativní naladění. Pavel dokáže do programu zapojit i zaměstnance, kteří se tomu brání. S Pavlem spolupracujeme na různých kurzech oblasti soft skills (efektivní komunikace, obtížná komunikace, obchodní vyjednávání apod.), koučingu a individuálních konzultacích prezentačních dovedností. Na tréninky Pavla se lidé těší a hlásí se do dalších navazujících kurzů. Odcházejí z nich s úsměvem a vědomím, že informace, které získali nemusí využít pouze v pracovním, ale i ve svém soukromém životě. Pavel Pefek a jeho tým lektorů, kteří se podíleli na kurzech pro naší společnost, kurzy připraví na míru a jsou ochotní obsah upravovat i během tréninku dle potřeb účastníků. Od začátku spolupráce absolvovalo v naší společnosti jeho školení více než 300 účastníků.

Mgr. Kateřina Kopecká
vedoucí útvaru Personální řízení
HOCHTIEF CZ