Ondřej Bartoš - Manažerské dovednosti, Praha

Celý kurz „Manažerské dovednosti" mě příjemně překvapil. V první řadě mě nadchla výborná připravenost lektora i to, jakým způsobem se dokázal obratně přizpůsobit potřebám jednotlivců v rámci celé skupiny. Struktura celého školení byla jasně a přehledně dána a tak jsme stihli projít vše podle plánu, ať už teoretická nebo praktická cvičení. Zvláště praktická část, kdy jsme mohli reálně vyzkoušet a analyzovat různé situace, byla velkým přínosem. Lektor Pavel Pefek nás nenuceně a přesto cíleně vedl celou dobu kurzu. Dokázal se napojit na naše potřeby a intenzivně cvičit konkrétní problémy. Jako začínajícímu manažerovi mi kurz pomohl identifikovat silné a slabé stránky a pochopit komplexněji roli manažera.

Kurz je podle mého názoru vhodný především pro začínající manažery. Zároveň může pomoci těm, kteří určité zkušenosti mají a zároveň se chtějí zdokonalit. Dokážu si představit, že by tento program pokračoval i třetí den, kdy by se účastníci intenzivně věnovali pouze praktické části. Lidé by se už navzájem lépe znali a nebáli se otevřít vůči ostatním. Celý program „Manažerské dovednosti" hodnotím velice pozitivně a doporučuji všem, kteří mají zájem zdokonalit se nejen ve své práci.

Ondřej Bartoš, Manažerské dovednosti, Praha