Manažerská akademie I. a II. (2 + 2 dny)

Chcete být dobrým manažerem? Jste tu správně. Na tomto kurzu si osvojíte komplexní manažerské dovednosti. Naučíte se pochopit roli manažera, efektivně komunikovat, zvládat a řídit konflikty na pracovišti, získáte nástroje na vedení lidí, budete umět efektivně využívat čas svůj i ostatních členů týmu, naučíte se řídit změny v organizaci. Seznámíte se s uceleným přehledem vědomostí a dovedností a projdete praktickým tréninkem specifických dovedností potřebných pro efektivní vedení lidí.

Pro koho je kurz určen?

 • Manažerům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Všem, kteří chtějí rozšířit manažerské dovednosti a efektivně vést druhé

Cíl kurzu

 • Získat ucelený pohled na vedení lidí
 • Maximálně využívat potenciál svůj i podřízených
 • Efektivně využívat manažerské nástroje
 • Umět řešit obtížné manažerské situace
 • Prakticky si vyzkoušet probírané oblasti a získat zpětnou vazbu

Obsah

MODUL 15.-16.5.2019

MANAŽER LÍDREM, EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE (2 DNY)

 • Manažerských role, odpovědnosti a očekávání
 • Typologie lidí a jak ji využít v manažerské práci
 • Situační vedení, kdy a jak využít v praxi
 • Styly řízení a jak je použít
 • Jak stanovovat a komunikovat cíle, stanovení SMART cílů
 • Delegování úkolů (jak, co a komu delegovat, postup delegování, jak vyhodnotit)
 • Konstruktivní kritika a pochvala
 • Zásady zpětné vazby, druhy zpětné vazby
 • Umění naslouchat a klást otázek
 • Jak umět číst řeč těla a využít neverbální komunikaci v jednání
 • Jak se bránit manipulaci a využití asertivních technik
 • Argumentace a schopnost přesvědčit
 • Zvládání námitek, obtížná komunikace a zvládání konfliktů
 • Průběžné procvičování technik zaznamenané na video + zpětná vazba s doporučením
 • Akční plán

MODUL II. 10.-11.6.2019

TVORBA TÝMU, MOTIVACE, TIME MANAGEMENT A EFEKTIVNÍ VEDENÍ PORAD (2 DNY)

 • Jak vypadá můj tým? Týmové role jednotlivců
 • Efektivní práce s týmem
 • Motivace týmu i jednotlivce
 • Motivační nástroje, jak zacílit motivaci, motivační knihovna
 • Jak vést hodnotící rozhovory
 • Time management - co nám bere čas -žrouti času a kroky k jejich odstranění
 • Stanovování priorit
 • SMART podmínky cíle
 • Úkoly a jejich dělení na fáze
 • Paretovo pravidlo v praxi
 • Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů
 • Technické pomůcky pro efektivní práci
 • Efektivní porady - jak je poznáme?
 • Struktura porady
 • Funkce porady
 • Čas - obsah a forma porady
 • Kreativní techniky vedení porad a workshopů
 • Výhody týmového řešení a rozhodování problémů
 • Techniky řešení problému (Brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy, rybí kost)
 • Průběžné procvičování technik zaznamenané na video + zpětná vazba s doporučením
 • Akční plán

Organizace

Manažerská akademie je rozdělena na 2 x 2 dny v termínu 15.-16.5. 2019 a 10.-11.6.2019

V průběhu tréninků je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti přímo v rolových hrách zaměřených na konkrétní situace účastníků a dostanou okamžitou zpětnou vazbu s doporučením dalšího postupu. Účastníci budou odcházet s praktickým návodem na různé manažerské situace, které zažívají a můžou je ihned praktikovat v běžném pracovním životě.

Využívá celou škálu tréninkových metod, konkrétně:

 • Brainstorming a diskuse: (Např. jaká je role manažera, co se od něj očekává?)
 • Rolové hry: (Praktické procvičování konkrétních situací)
 • Po tréninku: Konzultace (prostřednictvím webu, e-mailu po celý 1 měsíc od ukončení kurzu)

Kurz „Manažerské minimum" je koncipován jako praktický a interaktivní čtyřdenní trénink (9.00 – 17.00), který proběhne v Praze. V ceně kurzu je kompletní zajištění účastníků (oběd - nápoj, hlavní jídlo, učební materiály, propiska). Účastník obdrží i certifikát o absolvování kurzu.

Mám zájem o tento kurz

Manažerská akademie I. a II. (2 + 2 dny)

Termín:
15.-16. 5.2019

16 990 ,-Kč bez DPH

20 558 ,-Kč s DPH