Účinná obchodní prezentace - 2 dny

Chcete úspěšně prezentovat sebe, firmu, produkt, službu, umět zaujmout, přesvědčit své klienty? Naučíme Vás to během 2 denního kurzu Účinná obchodní prezentace. Krok za krokem se připravíte a prakticky vyzkoušíte, jak být efektivní během obchodní prezentace, která zaujme a pomůže k úspěšnému prodeji.

Pro koho je kurz určen?

 • majitelům firem
 • obchodníkům
 • manažerům obchodních týmů
 • projektovým manažerům
 • technikům
 • všem, kdo prezentují klientům služby nebo výrobky a chtějí být úspěšní

Cíl kurzu

 • umět se připravit na cílenou a přesvědčivou obchodní prezentaci
 • vystupovat sebejistě a přesvědčivě
 • umět zaujmout, argumentovat, zvládnout námitky klienta
 • zvýšit zisky

Obsah

 • Úvodní prezentace účastníků formou jejich představení a natočení na video + zpětná vazba
 • co je to obchodní prezentace a co je jejím cílem; cvičení, skupinová diskuze
 • faktory úspěchu při prezentaci - práce ve skupinách
 • jak sestavit a strukturovat obchodní prezentaci: struktura, prodej užitku, argumentace, zapojení, ověření, jaké námitky mohu předpokládat, jak zjistit, s čím účastníci prezentace odchází, sestavení scénáře a cíle prezentace - skupinová práce, individuální cvičení
 • první dojem při prezentaci: jak začít, jak zujmout od první chvíle, vstup na scénu, jak prolomit ledy
 • jak se vyrovnat s trémou, rady, tipy - cvičení
 • neverbální stránky prezentace; význam řeči těla, gest, oční kontakt, pohyb, práce s hlasem
 • pravidla prezentace produktu nebo služby - vlastnost versus užitek - jak prezentovat hodnotu
 • jak zapoji účastníky prezentace
 • řeč těla účastníků během prezentace a jak ji číst
 • síla argumentace během prezentace, jak řadit argumenty, jak být přesvědčivý
 • obtížné situace během prezentace - technické potíže, okno, nespolupracující publikum, nesouhlas, námitky ...
 • zvládání námitek během prezentace - praktické cvičení
 • jak ukončit prezentaci, síla závěru prezentace, jak si říct o spolupráci, uzavření obchodu
 • průběžné cvičení jednotlivých témat během celého tréninku
 • zpětná vazba na videonahrávky

Organizace

V průběhu tréninků je kladen důraz na maximální procvičování jednotlivých dovedností. Teoretické části výuky je omezena na nezbytné minimum tak, aby si účastníci mohli nabyté vědomosti a doporučení hned vyzkoušet při své vlastní prezentaci. Z každého cvičení je pořízen videozáznam, který je poté hodnocen lektorem i samotnými účastníky, aby společně nalezli cestu ke zlepšení.

Kurz „Prezentační dovednosti“ je koncipován jako praktický a interaktivní dvoudenní trénink (9.00 – 17.00), který proběhne v Praze. V ceně kurzu je kompletní zajištění účastníků (oběd - nápoj, hlavní jídlo, učební materiály, propiska).

Mám zájem o tento kurz

Účinná obchodní prezentace - 2 dny

Termín:
24. - 25.6.2019

8 990 ,-Kč bez DPH

10 878 ,-Kč s DPH