Personální strategie

Možnosti personální strategie – doporučený postup

Schéma přístupů k řešení

                  Vzdělávání zaměstnanců zaměřené na
                           - Zvýšení výkonu
                           - Rozvoj kompetencí
                           - Rozvoj osobnosti
                  Pomocí koučování a seminářů šitých na míru

Krok 1

Strategický workshop top managementu

Ideální a optimální přístup je, aby na počátku projektu nastavení personální strategie stál top management a definoval svoji představu, jaké lidi ve firmě chce, aby zajišťovali naplňování vize a strategických cílů firmy. Definicí „personální strategie" uděluje mandát personálnímu útvaru, aby takové lidi ve firmě zajišťoval a vzdělával. Jde o jednorázový workshop v trvání max 2-3 hodin.

Krok 2

Na základě takto uděleného „mandátu" od top managementu má personální oddělení reálnou možnost účinně a přesvědčivě zavádět cílené přístupy a pravidla (kroky x-z), aby realizoval definovanou strategii top managementu a nastavoval opatření měřící její účinnost. Výsledky a výstupy reportuje zpět top managementu.

Krok 2 lze realizovat i bez strategického workshopu s tím, že personální strategii navrhne personální útvar v souvislosti se hlavními cíli a hodnotami společnosti a nechá si ji schválit vedením firmy. Následně postupuje realizováním kroků x-z. Všech a nebo jednotlivých podle situace a potřeby firmy. Jednotlivé body kroku 2.

Kurz pro Firmy na míru

Potřebuji individuální kurz

Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnost zcela na míru?

OTEVŘENÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

 

Podivejte se na naše otevřené kurzy nebo nás kontaktujte, rádi Vám s výběrem pomůžeme.

Nástroje personální strategie

Nástroje personální strategie

Klíčový nástroj personální strategie firmy. Definuje klíčové kompetence lidí a standardy chování, tak jak je firma od svých zaměstnanců potřebuje, aby měli žádoucí výkon a dosahovali potřebných výsledků. Kompetenční model se účinně promítá do všech personálních procesů, které provazuje jednotící...

Více informací