Firemní kurzy

Naše motto:

"Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře."

Firemní kurzy, školení, workshopy a tréninky připravíme na míru vaší společnosti dle potřeb a požadavků zákazníka. Pro naše klienty realizujeme kurzy na míru s cílem změnit postoje, chovaní, naučené návyky, zlepšit dovednosti a znalosti pracovníků.
Bohatství firmy je v lidech a my rozvíjíme klíčové zaměstnance v těchto oblastech.

Realizujeme mnoho zajímavých projektů v řadě společností a jsme pro ně partnery v oblasti vzdělávání. Pomáháme lidem růst a díky tomu mohou zefektivnit svoji práci a přinést vyšší zisky společnosti.

Jak pracujeme

Provedeme detailní analýzu potřeb rozvoje

 • Zjistíme cílový stav a konkrétní situace, kompetence, které potřebujete změnit, rozvíjet, posílit
 • Zmapujeme dovednosti a znalosti trénované skupiny - Development Centra, Dotazníky, Testy, Strukturované rozhovory, Workshopy, Mystery testování (osobní, telefonické), 360stupňová zpětná vazba
 • Stanovíme cíle jednotlivých kurzů, volbu didaktických metod, lektorský tým, rozsah, způsob zapojení účastníků, zadavatele a HR do programu pro řízení rozvojové aktivity a průběžné sledování výsledků rozvojového programu, motivace účastníků k tréninku, programu
 • Trénink dovedností a znalostí profesionálním týmem lektorů
 • Možnost telefonického nebo skype koučování účastníků ucelených programů v mezidobí mezi moduly
 • Závěrečné měření dosažených dovedností, znalostí, cílů programů.
 • Navržení následných rozvojových aktivit formou praktických workshopů, koučování, stínování na pracovišti
 • Spolupráce při tvorbě rozvojových strategií firmy

Co na nás klienti oceňují při firemních kurzech na míru

 • Osobní a profesionální přístup a efektivní komunikaci
 • Odborné zkušenosti - tým profesionálů
 • Praktický přístup a aktivní zapojení všech zúčastněných
 • Důkladná příprava programů přizpůsobených našim interním potřebám
 • Flexibilita, ochota a rychlost i pro netradiční situace
 • Vzdělávací programy vždy splnily stanovený cíl, zaměstnanci kladně hodnotili jejich interaktivitu a propojení s praxí
 • Intenzivní tréninkreálných situací z praxe účastníků
 • Koučující způsob vedení kurzu
 • Motivace a nadšení účastníků kurzů
 • Zvýšení výkonnosti, konkurenceschopnosti, zvýšení zisku společnosti

Oblasti rozvoje pro firemní kurzy

 • Manažerské dovednosti
 • Obchodní dovednosti
 • Komunikace

Kurz pro Firmy na míru

Potřebuji individuální kurz

Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnost zcela na míru?