0 0

Assessment centrum realizujeme obvykle v rozsahu 1 dne. V průběhu dne jsou účastníci testování samostatně při plnění individuálních úkolů, činností, testů a ve skupinových pracích v týmu, kde plní nejrůznější úkoly spojené s budoucí pozicí a kompetencemi kandidáta.

Co je cílem Assessment centra:

Struktura písemné souhrnné zprávy pro zadavatele

 • výběr nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici
 • zmapování osobnostního profilu kandidáta
 • posouzení komunikace, týmovosti či manažerských schopností kandidátů

Mám zájem o kurz

Výkon uchazečů je měřen v několika rovinách, včetně schopností, kompetencí a možností jejich rozvoje. Zájemci jsou hodnoceni pohromadě, čímž je mezi nimi zaručena interakce a otevřenost.

 

Objektivní metody výběru umožňují měřit a předvídat chování jednotlivce a současně nadřízeným prozradí potenciál kandidáta vykonávat určitou práci a zařazení do týmu.

Mám zájem o kurz

Kurz pro firmy na míru
Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnosti zcela na míru?
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ondřej Sýkora - Česká spořitelna, a. s.

„Chci Vám také ještě jednou za sebe i za mé kolegy mnohokrát poděkovat za informace a zkušenosti, které jste nám v průběhu kurzu předal."