0 0

Jak víme, psychické zdraví a spokojenost přináší dobrý pracovní výkon, zvýšení rozhodovacích schopností, zvýšení koncentrace, podporu kreativity, posílení pracovní motivace a také celkově pozitivní pracovní atmosféru. To se významně podepisuje na prosperitě firmy i jejím dobrém jménu.

Smyslem programu Well-being je péče a udržení psychické kondice zaměstnanců. Program tvoří součást zaměstnaneckých benefitů. Každý zaměstnanec, který je zapojený do programu, využívá služby programu Well-being podle vlastního uvážení a potřeby do programu lze zapojit i jeho nejbližší (např.partnera, děti, nejbližší rodinu).

Kdy je Well-being vhodný

Program se zaměřuje na různorodá témata podle individuálních potřeb zaměstnanců. Tyto potřeby se objevují jak v rovině pracovní, tak v rovině osobní, často se setkáváme také s rovinou somatických příznaků.

Nejčastějšími oblastmi v pracovní rovině jsou:

 • Prevence syndromu vyhoření
 • Přepracovanost
 • Ztráta motivace
 • Problémy s koncentrací
 • Tréma a stres v práci
 • Nedorozumění a komunikační šumy na pracovišti
 • Zvládání problémového kolegy
 • Dosažení pracovních cílů (prodejních výsledků apod.)

Nejčastějšími oblastmi v osobní rovině jsou:

 • Partnerské konflikty
 • Rozvod, rozchod
 • Konflikty v rodině
 • Nemoc či úmrtí v rodině
 • Výchova problémového dítěte
 • Podpora sebevědomí
 • Práce s obavami, strachem, tísní
 • Realizace osobního talentu a potenciálu

Nejčastějšími oblastmi v rovině somatické jsou:

 • Poruchy spánku
 • Poruchy příjmu potravy
 • Projevy trémy (zčervenání, tlukot srdce, žaludeční neurózy)
 • Migrenózní stavy

Pro koho je program Well-being vhodný

Program lze čerpat plošně pro všechny zaměstnance, nebo jej můžeme zacílit na manažerské úrovně, či na klíčové lidi ve firmě, případně na specialisty (obchodníky, techniky apod.). Součástí programu je také práce s rodinnými příslušníky zaměstnanců.

Klinický koučink

Pro překonání psychických bariér a dosažení spokojenosti v pracovní i osobní rovině pracujeme metodou klinického koučinku. Kouč doprovází klienta (zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka) při řešení jeho konkrétní osobní situace. Kouč aktivně naslouchá, podporuje tvůrčí řešení dané situace, pracuje s vůlí a motivací klienta.

Každé sezení znamená definici konkrétního cíle, revizi situačních podmínek, hledání konkrétních možnosti, jaký zaujmout k situaci postoj i akční kroky. Pracujeme s přirozeností osobnosti klienta s jeho schopnostmi, vlastnostmi, dovednostmi, emocemi, způsobem, jak o věcech přemýšlí.
Klinický koučink pomáhá pojmenovat automatismy v podvědomí, které představují určitou bariéru, jež brání našemu úspěchu a omezuje míru naší spokojenosti. Takovou bariérou může být např. úzkost, strach, nedůvěra apod.

Náš tým

Naši koučové mají zkušenosti s různými pozicemi ve firmách, sami pracovali jako manažeři, obchodníci či jednatelé. Zároveň jsou naši koučové vzdělaní v oboru psychologie nebo psychoterapie a akreditovaní společností International Coach Federation (ICF) v úrovních ACC, PCC či MCC.

Délka programu Well-being

Program doporučujeme minimálně na období ½ roku, častěji jeden rok. Před zahájením je nutno specifikovat pracovní úrovně, případně konkrétní pozice, pro které je benefitní program Well-being určen.

Kurz pro firmy na míru
Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnosti zcela na míru?
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."