0 0
 1. Osvědčený přístup: koučování chápeme nedogmaticky.
 2. Časová dotace koučování: naše zkušenosti ukazují na optimální časový systém
 3. Doporučený postup: Úvodní setkání kouče s koučovaným.
 4. Výstupní zpráva: Po 5 sezeních může být zadavateli napsána výstupní zpráva z koučování

Díky neustálé interaktivitě je celý proces koučování přizpůsoben okamžitým potřebám, „přetavuje“ a automatizuje potřebné dovednosti do každodenního praktického využití a ihned reaguje na případné nedostatky.

Výhody koučování PEFEK Training & Consulting s.r.o.

 1. Osvědčený přístup: koučování chápeme nedogmaticky. Co to znamená? Kouč koučuje v případě, že se koučovací přístup (vedení koučovaného otázkami k nalezení a osvojení vlastních řešení) jeví jako adekvátní a tím i efektivní. V případě, že kouč zjistí, že koučovaný potřebuje spíše mentora a mentoring, dokáže plynule přejít do mentorského stylu a role a vrací se ke koučování až tehdy, kdy je již možno navázat na potřebné předpoklady ze strany koučovaného.
 2. Časová dotace koučování: naše zkušenosti ukazují na optimální časový systém, který spočívá ve dvou a maximálně 3 hodinách koučování zpravidla 1 x týdně v prvním měsíci a postupně 2 x 2 hod za měsíc. Koučování bude nastaveno dle aktuálních potřeb manažera.
 3. Doporučený postup: Úvodní setkání kouče s koučovaným. Cíl: shoda na cílech a zpracování priorit, které se stanou předmětem jednotlivých setkání.• Zpracování plánu koučovacích schůzek, který lze pružně měnit s ohledem na aktuální potřeby koučované.• Následují jednotlivé koučovací schůzky vedené předmětně dle plánu, časově záleží vždy na dohodě kouče a koučovaného. Respektujeme možnosti koučovaného manažera, a proto jsou zpravidla termíny koučování dohadovány na ranní hodiny nebo pozdní odpoledne.
 4. Výstupní zpráva: Po 5 sezeních může být zadavateli napsána výstupní zpráva z koučování, která monitoruje probíraná témata a posun v koučování. Zadavatel má přehled o vývoji koučování a vložených investicích.

Možná témata dle potřeb zadavatele

 • Efektivní komunikace a jednání s podřízenými
 • Sebevědomá komunikace, sebejistota
 • Komunikace dle typologie osob
 • Technika kladení otázek, naslouchání, parafráze
 • Zvládání emocí
 • Nastavení hranic - asertivita
 • Přesvědčivá argumentace - směrem k podřízeným a kolegům
 • Zvládání stresu, obtížných komunikačních situací
 • Efektivita v rozhodování - rozhodnost Řízení týmu
 • Jak řídit tým – očekávání na efektivní tým
 • Týmové role
 • Motivace jednotlivců i týmu
 • Efektivita jednotlivých členů týmu
 • Organizace práce – Time management Manažerské dovednosti – práce s týmem
 • Zadávání úkolů SMART
 • Zpětná vazba
 • Delegování
 • Motivace
 • Koučování
 • další témata dle potřeb manažera
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."