0 0

Potřebujete naučit využít potenciál koučovaného, jak rozvíjet silné stránky, najít, co koučovaného brzdí a najít cestu k cíli. Koučování obvykle zaměřujeme na cestu změny a požadované výsledky. Naučíme Vás to.

Cíle školení

Cílem kurzu je osvojení principů a zásad manažerského koučování. Účastníci budou pracovat s efektivními koučovacími technikami. Naučí se ovládat koučovací proces, správně nastavovat cíle, brát v úvahu situační podmínky, definovat možnosti, pracovat s vůlí svých lidí. Osvojí si schopnost klást otevřené otázky, eliminovat riziko komunikačních faulů a dokáží motivovat na základě rozpoznání motivačního typu. Účastníci objeví sílu a možnosti koučovacího přístupu, ale také jeho limity. Dokáží tak rozpoznávat situace, kdy je a kdy není koučovací styl vhodný.

Manažerské koučování

Délka kurzu: 2 dny

 • Úvod do koučinku – úvodní otevírající video, technika spadaného listí na téma „koučink“
 • Manažerská role x role kouče – individuální práce, týmové sdílení rolí, které jako manažer zastávám. Jak bych se dále chtěl/a profilovat v budoucnosti.
 • Osobnost kouče – týmová práce, hledání definic, jaký by měl být kouč, které dovednosti, schopnosti a znalosti by kouč měl mít.
 • Typy koučinku – Představení jednotlivých typůkoučinku, jejich zaměření a využití v manažerské praxi.
 • Koučovací otázky – aktivní práce s otázkami. Cvičení v týmech, aktivní sdílení a nácvik „správných koučovacích otázek“. Týmová hra
 • Práce s emocemi koučovaného – jak pracovat s koučovaným, práce s tělem – zrcadlení se, zvládání emocí v obou pozicích (koučovaný / kouč).
 • Technika GROW - rolová hra ve dvojicích, nahrávka na kameru, následný rozbor lektorem a účastníky kurzu
 • Korektivní koučink – rolová hra ve dvojicích, nahrávka na kameru, následný rozbor lektorem a účastníky kurzu. Sdílení svých dojmů, práce se svým individuálním plánem pro rozvoj v koučovacích dovednostech. Následné teoretické zarámování lektorem, představení techniky „Doktor“.
 • Rozvíjející koučink – rolové hry ve trojicích, možné sehrání pomocí „videostopu“ (vyzkoušení si techniky „Delta“)
 • Shrnutí, závěr, akční plán

Pro vyšší efektivitu a ukotvení dovedností účastníků doporučujeme cca 1 měsíc po tréninku realizovat aplikační workshop.

Jak jsem implementoval koučink do mé manažerské praxe - 1 den

 • Sdílení zkušeností účastníků
 • Trénink koučujících rozhovorů v průběhu celého dne
 • Skupinový koučink – jak využít koučování při práci s týmem
 • Tipy a rady lektora – zpětná vazba
Kurz pro firmy na míru
Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnosti zcela na míru?
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.