0 0
 1. u svých klientů podporuje růst výkonnosti a posilování pozice na trhu
 2. disponuje týmem kvalifikovaných lektorů a odborníků z oboru s dlouholetou praxí
 3. je přesvědčena, že největším bohatstvím moderních firem jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců
 4. pomáháme zaměstnancům tyto znalosti získávat a ve formě praktických dovedností je správně aplikovat v praxi
 5. navrhneme Vám a zrealizujeme komplexní rozvojové programy od personálních strategii, auditu, kompetenčních modelů, školení, workshopu a poradenství

Co na nás klienti oceňují:

 • Osobní a profesionální přístup a efektivní komunikaci
 • Odborné zkušenosti - tým profesionálů
 • Praktický přístup a aktivní zapojení všech zúčastněných
 • Důkladná příprava programů přizpůsobených našim interním potřebám
 • Flexibilita, ochota a rychlost i pro netradiční situace
 • Vzdělávací programy vždy splnily stanovený cíl, zaměstnanci kladně hodnotili jejich interaktivitu a propojení s praxí
 • Koučující způsob vedení kurzu
 • Motivace a nadšení účastníků kurzů
 • Zvýšení výkonnosti, konkurenceschopnosti, zvýšení zisku společnosti
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."