1. u svých klientů podporuje růst výkonnosti a posilování pozice na trhu
 2. disponuje týmem kvalifikovaných lektorů a odborníků z oboru s dlouholetou praxí
 3. je přesvědčena, že největším bohatstvím moderních firem jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců
 4. pomáháme zaměstnancům tyto znalosti získávat a ve formě praktických dovedností je správně aplikovat v praxi
 5. navrhneme Vám a zrealizujeme komplexní rozvojové programy od personálních strategii, auditu, kompetenčních modelů, školení, workshopu a poradenství

Co na nás klienti oceňují:

 • Osobní a profesionální přístup a efektivní komunikaci
 • Odborné zkušenosti - tým profesionálů
 • Praktický přístup a aktivní zapojení všech zúčastněných
 • Důkladná příprava programů přizpůsobených našim interním potřebám
 • Flexibilita, ochota a rychlost i pro netradiční situace
 • Vzdělávací programy vždy splnily stanovený cíl, zaměstnanci kladně hodnotili jejich interaktivitu a propojení s praxí
 • Koučující způsob vedení kurzu
 • Motivace a nadšení účastníků kurzů
 • Zvýšení výkonnosti, konkurenceschopnosti, zvýšení zisku společnosti
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím