0 0

Uvažovaná metodika Development centra:

 • Hodnotící kritéria a jejich popis - jsou zpracována na základě kompetenčního modelu (souboru kompetencí) klienta
 • Hodnotící škála a její popis: 1 – 5, kdy každý jednotlivý stupeň definuje úroveň sledovaného kritéria
 • Matice metod (jaké kriterium je hodnoceno jakou metodou – pomocí které lze zhodnotit účastníka z mnoha úhlů pohledu v různých modelových situacích)
 • Popis jednotlivých metod včetně formulace zadání pro účastníky a uvedení časové náročnosti každé metody
 • Harmonogram – časový rozpis všech aktivit v Development centru

Mám zájem o kurz

Metodika Development obvykle obsahuje

 • 2 skupinové práce
 • 2 - 3 individuální práce (nejméně jedna bude ve formátu interaktivní role play)
 • 1 osobnostní dotazník

Metody budou připraveny tak, aby co možná nejlépe ukázaly kompetence lidí v dostatečném rozsahu.

Struktura výstupů z Development centra

Výstupy jsou zpracovány bezprostředně po realizaci DC na základě společné diskuse hodnotitelů. Písemný individuální výstup pro účastníka obsahuje:

 • silné stránky účastníka
 • rozvojové potřeby účastníka
 • graf bodového hodnocení posuzovaných kritérií
 • doporučení pro zaměření individuálního rozvoje

Struktura písemné souhrnné zprávy pro zadavatele 

 • fakta – kritéria hodnocení
 • zjištění – definice silných stránek a rozvojových potřeb skupiny účastníků
 • skupinový výsledek - srovnávací grafy a komentář
 • tabulka individuálních výsledků všech účastníků DC
 • doporučení (follow up) pro další práci s účastníky DC (rozvoj a vzdělávání)
 • návrh rozvojového programu

Zaujalo vás využití Development centra? Kontaktujte nás pro více informací nebo nezávaznou schůzku.

Kurz pro firmy na míru
Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnosti zcela na míru?
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."