0 0

Představuje metodu založenou na individuálním vztahu kouče ke klientovi. Je založena na partnerském přístupu.

Díky neustálé interaktivitě je celý proces koučování přizpůsoben okamžitým potřebám, „přetavuje“ a automatizuje potřebné dovednosti do každodenního praktického využití a ihned reaguje na případné nedostatky.

Výhody koučování PEFEK Training & Consulting s.r.o.

 1. Osvědčený přístup: koučování chápeme nedogmaticky. Co to znamená? Kouč koučuje v případě, že se koučovací přístup (vedení koučovaného otázkami k nalezení a osvojení vlastních řešení) jeví jako adekvátní a tím i efektivní. V případě, že kouč zjistí, že koučovaný potřebuje spíše mentora a mentoring, dokáže plynule přejít do mentorského stylu a role a vrací se ke koučování až tehdy, kdy je již možno navázat na potřebné předpoklady ze strany koučovaného.
 2. Časová dotace koučování: naše zkušenosti ukazují na optimální časový systém, který spočívá ve dvou a maximálně 3 hodinách koučování zpravidla 1 x týdně v prvním měsíci a postupně 2 x 2 hod za měsíc. Koučování bude nastaveno dle aktuálních potřeb manažera.
 3. Doporučený postup: Úvodní setkání kouče s koučovaným. Cíl: shoda na cílech a zpracování priorit, které se stanou předmětem jednotlivých setkání.• Zpracování plánu koučovacích schůzek, který lze pružně měnit s ohledem na aktuální potřeby koučované.• Následují jednotlivé koučovací schůzky vedené předmětně dle plánu, časově záleží vždy na dohodě kouče a koučovaného. Respektujeme možnosti koučovaného manažera, a proto jsou zpravidla termíny koučování dohadovány na ranní hodiny nebo pozdní odpoledne.
 4. Výstupní zpráva: Po 5 sezeních může být zadavateli napsána výstupní zpráva z koučování, která monitoruje probíraná témata a posun v koučování. Zadavatel má přehled o vývoji koučování a vložených investicích.

Možná témata dle potřeb zadavatele

 • Efektivní komunikace a jednání s podřízenými
 • Sebevědomá komunikace, sebejistota
 • Komunikace dle typologie osob
 • Technika kladení otázek, naslouchání, parafráze
 • Zvládání emocí
 • Nastavení hranic - asertivita
 • Přesvědčivá argumentace - směrem k podřízeným a kolegům
 • Zvládání stresu, obtížných komunikačních situací
 • Efektivita v rozhodování - rozhodnost Řízení týmu
 • Jak řídit tým – očekávání na efektivní tým
 • Týmové role
 • Motivace jednotlivců i týmu
 • Efektivita jednotlivých členů týmu
 • Organizace práce – Time management Manažerské dovednosti – práce s týmem
 • Zadávání úkolů SMART
 • Zpětná vazba
 • Delegování
 • Motivace
 • Koučování
 • další témata dle potřeb manažer

Dále pro Vás rádi připravíme:

 • Manažerské workshopy a moderace
 • Koučink manažerů
 • Hodnotící rozhovory
 • Řízení změn na pracovišti
 • Prezentační dovednosti manažera
 • Zvládání konfliktů
 • Time a stres management
 • Vedení porad a mítinků
 • Vedení přijímacího pohovoru
 • Motivace a nefinanční motivace
 • Projektové řízení
 • Finance pro nefinanční manažery
 • a další témata dle potřeb
Kurz pro firmy na míru
Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnosti zcela na míru?
Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "