0 0

Ucelený rozvojový program připraví asistentku na zvládání náročné role. Naučí ji efektivně komunikovat s nadřízeným i ostatními komunikačními partnery. Po absolvování kurzu budou pro svého nařízeného nepostradatelnou oporou.

Pro koho je kurz určen?

 • asistentky

Cíle školení

 • Naučit zvládat náročnou práci asistentky.
 • Umět efektivně komunikovat a argumentovat.
 • Zvládat náročné komunikační situace a využívat asertivní komunikaci.
 • Zefektivnit práci svoji, nadřízeného i kolegů.

1. den - Role asistentky - Komunikace I.

 • Úvod - role asistentky - úvodní skupinová aktivita - rozpracování myšlenkové mapy, rolí asistentky a jejich dovedností / vlastností.
 • Osobnostní typologie, aneb jací jsme a s kým komunikujeme. Individuální test, aktivní výklad a příklady z praxe.
 • Komunikace - úvod do komunikace jednoho z nejdůležitějších pilířů kompetencí dobré asistentky / asistenta. Složky komunikace - verbální, neverbální, paraverbální.
 • Aktivní naslouchání - úvodní týmová hra a následný výklad významu aktivního naslouchání v komunikaci. Práce s domněnkou pomocí konkretizačních otázek.
 • Otázky, typologie otázek a jejich praktické převedení do různých situací. Efektivní vedení hovoru.
 • Rolová hra "komunikace asistentky - s manažerem, kolegyní, týmem". Zpětná vazba lektorky, získání vhodných přístupů.
 • Shrnutí, závěr 1. dne.

2. den - Práce s emocemi v komunikaci - Komunikace II.

 • Úvod do obtížné komunikace - úvodní video, otevření tématu obtížné komunikace a obtížné situace.
 • Rolová hra "nepříjemný zákazník" (videonahrávka - rozbor pomocí Start - Stop - Continue - s čím v rozhovoru začít, co eliminovat a v čem pokračovat.).
 • Práce s emocemi - Transakční analýza z praxe - představení jednotlivých rolí - uklidnění druhé strany a práce s vlastními emocemi.
 • Manipulace - typologie manipulací, aktivní nácvik obrany proti manipulaci pomocí "individuálních reakcí".
 • Typologie manipulátorů a jak s nimi komunikovat.
 • Shrnutí, závěr 2. dne.

3. den - Stres management pro asistentky

 • Stres - typologie stresu, stresory - úvodní část s Dixit kartičkami a hrou pod časovým tlakem.
 • Vlastní stresory a jejich eliminace.
 • Symptomy stresu na úrovni těla, pocitů a našeho myšlení.
 • Techniky zvládání stresu: aktivní sdílení zkušeností "první pomoci v kanceláři nejen pro sebe, ale v pozici asistentky i pro své okolí.
 • Relaxace, arteterapie.
 • Pozitivní myšlení a jak na něj, práce s tím jak získat návyk, aneb "Nestěžovací výzva z praxe".
 • Test - jaké používáme strategie pro minimalizaci stresu.
 • Zopakování části zvládání vlastních emocí, další techniky pomáhající uklidnění v pracovním procesu přes tělo. (práce s tělem a dechem).
 • Shrnutí, závěr 3. dne.

4. den - Time management pro asistentky

 • Čas a naše vnímání času.
 • Týmová hra pod časovým tlakem, jejíž cílem je účastníkům poskytnout zkušenost, kdy organizace času a plánování není jen o nás, ale také komunikaci a vzájemné spolupráci s naším okolím.
 • Představení 4 hlavních kroků time mangementu podle GTD - mít vše hotovo podle D. Allena.
 • Shromažďování a práce se shromaždišti - individuální i skupinové cvičení.
 • Třídění úkolů - práce s prioritizací, komunikace ohledně priorit s managementem, jasné sladění a oddělení time managementu asistentky a managementu pro který pracujeme.
 • Plánování, aneb jak na nic nezapomenout. Hlavní nástroje a techniky. Praktické cvičení pro plánování času.
 • Biorytmy x jednotlivé úkoly.
 • Myšlenkové mapy a jejich využití pro plánování.
 • Shrnutí, závěr 5. dne.

5. den - Písemná komunikace - netiketa

 • Úvod do písemné komunikace, připomenutí z time managementu - práce s e-maily.
 • Hra "kompozice" - skupinová práce s obsahem e-mailu, srozumitelností a strukturou.
 • Struktura e-mailové komunikace, pravidla, aktivní výklad teorie.
 • Nejčastější chyby v e-mailech, práce ve dvojicích se špatně napsaným e-mailem - rozpoznání chyb.
 • Stylistika e-mailové komunikace.
 • Technika 5W1H, aneb jak nastavit obsahovou formu.
 • Zlatá pravidla e-mailové komunikace.
 • Etiketa - známe etiketu? Skupinové zadání různých situací z praxe asistentky. (Jak podávat kávu, jakým způsobem se představovat atd.). Aktivní nácvik ve dvojicích, společný rozbor situací.
 • Dress code.
 • Pozvánky a důležité akce (co znamenají zkratky).
 • Shrnutí, závěr 5. dne.

6. den - Prezentační dovednosti

 • Úvod do prezentačních dovedností - video "Pelíšky - lžička" - aneb cílení prezentace, autenticita, publikum.
 • Příprava na prezentaci, struktura prezentace.
 • Jazykolamy, práce s hlasem a intonací.
 • Vlastní prezentace cca 3 min, zpětná vazba lektora a účastníků kurzu.
 • Neverbální komunikace při prezentaci.
 • Jak zpracovat kvalitní prezentace z obsahového hlediska.
 • Práce s otázkami.
 • Tréma a jak na ni.
 • Elevator pitch - krátké "výtahové" prezentace a rozhovory. (Přijela návštěva, management ze zahraničí, kolegové, zákazníci).
 • Shrnutí, závěr 6. dne.

7. den - Vyjednávací dovednosti pro asistentky

 • Úvod - video "Batman" - následné zarámování vyjednávacích strategií (winxwin, prozákaznický přístup, nekooperativní přístup).
 • Příprava na vyjednávání - představení BATNY.
 • Rolová hra "vyjednávání" - videonahrávka (zpětná vazba lektorky a ostatních účastníků kurzu).
 • Fáze vyjednávání.
 • Vyjednávací páky a taktiky (připomenutí z kurzu komunikace manipulace x vyjednávací páky. Nastavení zvládacích strategií, nebo taktik z naší strany při vyjednávání.).
 • Chyby nezkušeného vyjednavače.
 • Nastavení svého vlastního akčního plánu.
 • Shrnutí, závěr 7. dne.
Mám zájem o tento kurz
Akademie pro asistentky

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Lukáš Uhl - DámeJídlo.cz

Po absolvování kurzů od pana Pefka vidím vždy jak u sebe, ta u svých spolupracovníků skutečnou proměnu a posun.