0 0

Díky tomuto kurzu pochopíte význam procesu profesní adaptace a naučíte se vypracovat efektivní adaptační program se všemi jeho náležitostmi. Kurz Vás připraví na zajištění co nejrychlejší zapracování nového zaměstnance do jeho role.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Překonat počáteční fáze, kdy se novému pracovníkovi všechno zdá neobvyklé, cizí a neznámé.
 • Vytvořit v mysli pracovníka příznivý postoj a vztah k organizaci tak, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace.
 • Dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkon v co nejkratším možném čase po nástupu.
 • Snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka.

Obsah

 • Příprava postupu adaptace v organizaci.
 • Koho zapojit do adaptace – adaptační plány (význam, sestavení, uvedení do praxe, vyhodnocení).
 • Jednotlivé kroky adaptace nového zaměstnance:

- pracovní adaptace – scénář a jednotlivé kroky, plán adaptace, co kdy, jak

- sociální adaptace – scénář a jednotlivé kroky, plán adaptace, co kdy, jak

- adaptace na podnikovou kulturu – scénář a jednotlivé kroky, plán adaptace, co kdy, jak

- první den v práci – scénář a jednotlivé kroky, plán adaptace, co kdy, jak

- týden, měsíc v práci – scénář a jednotlivé kroky, plán adaptace, co kdy, jak

 • Jak vést rozhovory s pracovníkem v adaptačním procesů – plnění úkolů, porozumění činnosti, socializace, adaptace, pochopení a dodržování procesů.
 • Nácviky, doporučení, tvorba adaptačních plánů dle pozic.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Adaptační proces

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."