0 0

Kurz je určen pro všechny ty, kteří posílit své vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty potřebné k podpoře profesního rozvoje nejen svého, ale především svých kolegů na pracovišti. Naučíte se účinně předávat své zkušenosti a dovednosti. Získáte však také cenné podněty a postřehy pro další vlastní rozvoj.

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti. K efektivnímu předávání znalostí a zkušeností vás vybavíme didaktickými metodami pro efektivní zaškolení nového zaměstnance.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Usnadnit adaptaci nového pracovníka.
 • Zvýšit sebevědomí – ukotvení vztahů na pracovišti.
 • Zvládat didaktiku mentoringu.
 • Pochopit jaký je smysl a proces učení lidí.

Obsah

 • Kdo je mentor a kdo je mentee.
 • Dovednosti mentora – jak učit dospělé, didaktické základy.
 • Základní principy mentoringu a jeho přínos v pracovním procesu.
 • Jak řídit proces mentoringu.
 • Volba didaktických metod, plánu, cílů a jednotlivých kroků.
 • Jak vyhodnocovat zapracování a aktivity mentee.
 • Jak poskytovat zpětnou vazbu.
 • Nácvik mentorování a zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Mentoring

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Lukáš Uhl - DámeJídlo.cz

Po absolvování kurzů od pana Pefka vidím vždy jak u sebe, ta u svých spolupracovníků skutečnou proměnu a posun.