0 0

Naučíte se určit si své plány, použít správný rozhodovací proces a rozhodnout ve správném okamžiku. Provedeme Vás procesem, kdy na základě vize zvládnete sestavit plán a dojít tak od snů k cílů a následně od cílů k úspěšné realizaci.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Umět správně analyzovat a zpracovávat informace.
 • Využívat vhodné metody řešení problémů a rozhodování.
 • Efektivně plánovat a dosahovat stanovených cílů.

Obsah

 • Stanovení vize, cíle, plánu a definice rozhodovacích kritérií.
 • Analýza a ověření současného stavu.
 • Ishikawa diagram, 5 slovní analýza.
 • Sběr a selekce informací ("kdy už dost").
 • Generování řešení (brainstorming, brainwriting,…).
 • Správný výběr a rozhodování (druhy rozhodování).
 • Rychlost a efektivita, následky a dopady, zdůvodňování, kontext.
 • Hledání a definice strategie.
 • Metody plánování.
 • Eisenhowerův princip hospodaření s časem.
 • Stanovení priorit.
 • Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů a projektů.
 • Představení 4 fází dle time managementu Getting Thinks Done (shromažďování, třídění, plánování, vykonávání).
 • Výkonnostní křivka aneb kdy se do toho pustit.
 • Praktické metody řešení konkrétních situací v průběhu tréninku.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Rozhodování a plánování

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.