0 0

Účastníci získají nezbytné poznatky a osvojí si potřebné dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Naučí se připravit a vést vlastní školení na profesionální úrovni. Prohloubí sebepoznání a získají praktické zkušenosti ve vzdělávacích metodách a technikách. Budou vedeni k tomu, že jejich úkolem je nejen předávat poznatky a informace, ale také motivovat.

Pro koho je kurz určen?

 • Vedoucí pracovníky
 • Specialisti
 • Pracovníky IT

Cíle školení

 • Osvojit si klíčové dovednosti pro úspěšné vedení tréninků.
 • Pochopit rozdíly mezi výukou a tréninkem.
 • Znát zásady a různé druhy učení se zaměřením na výuku technických věcí.
 • Naučit se metody efektivního vzdělávání druhých, tréninkové postupy a prezentační techniky.
 • Naučit se metody efektivního vzdělávání druhých, tréninkové postupy a prezentační techniky.

Obsah

 • Specifika učení dospělých (práce ve skupinách).
 • Příprava školení – jak a kde identifikovat vzdělávací potřeby budoucích účastníků, stanovení cílů a výstupů školení.
 • Jak začít školení? První dojem, získání pozornosti a autority.
 • Sestavení tréninkového programu, scénář kurzu, volba metod, příprava a zásady tvorby pracovních materiálů, volba prostředí - poměr teorie/praxe – učebna/provoz (trénink).
 • Zásady a různé druhy učení se zaměřením na výuku technických věcí.
 • Volba přístupu k účastníkům - nejčastější alternativy přístupu (mentorský, koučovací…).
 • Ověřování pozornosti posluchačů, iniciování, podpora a řízení diskuse (trénink).
 • Umění klást otázky a naslouchat (trénink).
 • Zásady poskytování zpětné vazby.
 • Prezentační dovednosti lektora.
 • Oční kontakt, mimika, gestikulace, postoj a pohyb (trénink).
 • Obtížní účastníci na kurzu a co s nimi? (vyrušování, nepozornost, nezájem, pasivita).
 • Jak reagovat na „odpor“ (trénink: překonávání nesouhlasu, námitek).
 • Využití audiovizuální techniky, kdy, proč a jak ji nejlépe využít k zesílení účinku výuky.
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

APLIKAČNÍ WORKSHOP - 1 DEN (max. do měsíce po realizovaném tréninku)

Workshop je určený pro nácvik připravených ukázek školení, účastníci získají zpětnou vazbu a doporučení na předvedené ukázky školení.

 • Prezentace připraveného kurzu, videozáznam (individuální, případně skupinová cvičení)
 • Záznam modulu a jeho analýza, hledání možností zlepšení
 • Hodnocení (dle seznamu kritérií) lektorské úspěšnosti, doporučení pro jednotlivé účastníky
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba
 • Shrnutí, závěr, akční plán

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí, videotrénink se zpětnou vazbou.
 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Lektorské dovednosti

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."