0 0

Provede Vás vyjednávacím procesem a naučí využívat vyjednávacích technik a vyjednat tak nejlepší možné výsledky.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle kurzu

 • Efektivně argumentovat a přesvědčit, zvolit vhodný komunikační postoj a přitom zůstat diplomatem.
 • Umět řídit vyjednávací rozhovor a reagovat.
 • Zvládat obtížné situace během vyjednávání.

Obsah

 • Druhy vyjednávání, dovednosti vyjednavače.
 • Příprava strategie vyjednávání.
 • Definice cíle, limitní pozice, BATNA.
 • Techniky a metody vyjednávání.
 • Řeč těla při vyjednávání a argumentaci, a jak ji využít.
 • Obtížné situace (časový faktor, otázky, námitky, konflikty a jak je zvládat).
 • Argumentační techniky - příprava argumentů, volba vodných argumentů, strategie použití.
 • Individuální a týmové vyjednávání.
 • Rolové hry na vyjednávání a argumentaci.
 • Průběžné procvičování a trénink modelových situací+ zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Argumentace a vyjednávání

4 500 Kč
5 445 Kč s DPH

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ondřej Sýkora - Česká spořitelna, a. s.

„Chci Vám také ještě jednou za sebe i za mé kolegy mnohokrát poděkovat za informace a zkušenosti, které jste nám v průběhu kurzu předal."