0 0

Dokázat obhájit svá asertivní práva, zvládat manipulace, využívat vhodné asertivní techniky a hledat přijatelný kompromis.

Pro koho je kurz určen?

 • Všem, kteří se chtějí naučit asertivnímu jednání a bránit manipulaci.

Cíle školení

 • Využívat efektivně asertivitu v různých situacích pracovního i soukromého života.
 • Umět rozpoznat a bránit se manipulaci, volně projevit své pocity, názory a přání a mít případný hněv pod kontrolou.
 • Umět prosadit svůj názor před skupinou lidí i jednotlivci.
 • Posílení vlastní sebejistoty při komunikaci s okolím.

Obsah

 • Principy a pravidla asertivity.
 • Jak nebýt pasivní ani agresivní.
 • Empatie – dovednost vcítit se do druhého.
 • Jak rozpoznat manipulaci a jak se ji bránit.
 • Asertivní techniky – nácvik situací s odlišnými reakcemi.
 • Jak vyjádřit své pocity otevřeně.
 • Komunikační situace a jejich asertivní zvládání (interně a externě).
 • Jak prosadit svůj názor (řešení) a překonat vnitřní obavy z jeho neúspěšného prosazení.
 • Jak vyjádřit nesouhlas s názorem druhých lidí.
 • Jak vyslovit nespokojenost, poukázat na chybu, odmítnout postup atp.
 • Jak hledat kompromisy.
 • Vypořádejte se s tím, aneb jak sdělit a přijmout nepříjemnou zprávu – zpětnou vazbu.
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Asertivita

4 500 Kč
5 445 Kč s DPH

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.