0 0

Ukážeme si, jak využít interkulturní specifika k efektivnější komunikaci a spolupráci. Vyzkoušíte si, jak v odlišném kulturním prostředí vyjednávat, praktikovat společenský protokol a vybudovat vzájemnou důvěru.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Seznámit se s různými kulturními rozmanitostmi.
 • Připravit se na rozhovor s lidmi odlišných kulturních rozdílů a pochopit jak rozdíly ovlivňují jednání v pracovním prostředí.
 • Chápat rozdíly jednotlivých kultur a dozvědět se jak tyto rozdíly využít pro budování vzájemné důvěry a na co si dát pozor.
 • Zanechat profesionální dojem při jednání.

Obsah

 • V čem jsou jiné kultury jiné – pochopení odlišné kultury.
 • Proč přizpůsobit komunikaci partnerovi z jiné kultury?
 • Rozdílnost hodnot a norem – odlišnost v myšlení a chování.
 • Komunikační pasti (kam nás může dovést nevhodná komunikace).
 • NE v různých kulturách.
 • Vzkazy pod čarou – co jedna strana vnímá jako jasný signál a druhá nechápe, že něco bylo řečeno.
 • Konkrétní případy komunikace a jejich řešení - časté taktiky při jednáních.
 • Základy mezikulturní etikety.
 • Specifika emailové a telefonické konverzace, telekonferencí a videokonferencí.Příklady z praxe a další komunikační cvičení.

Příklady jsou zpravidla ilustrovány na zemích: Indie, Čína, Japonsko, Spojené státy, Německo, Velká Británie a Holandsko.

Na přání účastníků mohou být zařazeny (nebo vypuštěny) další země.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Interkulturní komunikace

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.