Účastníci získají nezbytné poznatky a osvojí si potřebné dovednosti pro úspěšnou lektorskou činnost. Naučí se připravit a vést vlastní školení na profesionální úrovni. Prohloubí sebepoznání a získají praktické zkušenosti ve vzdělávacích metodách a technikách. Budou vedeni k tomu, že jejich úkolem je nejen předávat poznatky a informace, ale také motivovat.

Pro koho je kurz určen?

 • Vedoucí pracovníky
 • Specialisti
 • Pracovníky IT

Cíle školení

 • Osvojit si klíčové dovednosti pro úspěšné vedení tréninků.
 • Pochopit rozdíly mezi výukou a tréninkem.
 • Znát zásady a různé druhy učení se zaměřením na výuku technických věcí.
 • Naučit se metody efektivního vzdělávání druhých, tréninkové postupy a prezentační techniky.
 • Naučit se metody efektivního vzdělávání druhých, tréninkové postupy a prezentační techniky.

Obsah

 • Specifika učení dospělých (práce ve skupinách).
 • Příprava školení – jak a kde identifikovat vzdělávací potřeby budoucích účastníků, stanovení cílů a výstupů školení.
 • Jak začít školení? První dojem, získání pozornosti a autority.
 • Sestavení tréninkového programu, scénář kurzu, volba metod, příprava a zásady tvorby pracovních materiálů, volba prostředí - poměr teorie/praxe – učebna/provoz (trénink).
 • Zásady a různé druhy učení se zaměřením na výuku technických věcí.
 • Volba přístupu k účastníkům - nejčastější alternativy přístupu (mentorský, koučovací…).
 • Ověřování pozornosti posluchačů, iniciování, podpora a řízení diskuse (trénink).
 • Umění klást otázky a naslouchat (trénink).
 • Zásady poskytování zpětné vazby.
 • Prezentační dovednosti lektora.
 • Oční kontakt, mimika, gestikulace, postoj a pohyb (trénink).
 • Obtížní účastníci na kurzu a co s nimi? (vyrušování, nepozornost, nezájem, pasivita).
 • Jak reagovat na „odpor“ (trénink: překonávání nesouhlasu, námitek).
 • Využití audiovizuální techniky, kdy, proč a jak ji nejlépe využít k zesílení účinku výuky.
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

APLIKAČNÍ WORKSHOP - 1 DEN (max. do měsíce po realizovaném tréninku)

Workshop je určený pro nácvik připravených ukázek školení, účastníci získají zpětnou vazbu a doporučení na předvedené ukázky školení.

 • Prezentace připraveného kurzu, videozáznam (individuální, případně skupinová cvičení)
 • Záznam modulu a jeho analýza, hledání možností zlepšení
 • Hodnocení (dle seznamu kritérií) lektorské úspěšnosti, doporučení pro jednotlivé účastníky
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba
 • Shrnutí, závěr, akční plán

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí, videotrénink se zpětnou vazbou.
 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Lektorské dovednosti

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím