0 0

Naučíte se mluvit kultivovaně, poutavě, srozumitelně, za účelem snadno získat pozornost a respekt ostatních. Na školení získáte doporučení správného dýchání a práce s hlasem, správné artikulace a mnoho tipů, jak dešifrovat neverbální sdělení informací v mluveném projevu.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Naučíte se praktickou formou všechny důležité zásady (práce s hlasem a dechovou oporu), tipy, triky a jiné dovednosti.
 • Zkultivujete svůj projev.
 • Budete precizně formulovat a prezentovat své myšlenky a názory.

Obsah

 • Informace o mluvčím přítomné v řečovém projevu aneb jaké informace o sobě prozradíte v mluveném projevu.
 • Adekvátnost jazykových a zvukových prostředků vzhledem k aktuální komunikační situaci.
 • Dýchání, tvorba hlasu, artikulace.
 • Intonace, pauzy, jejich význam i působení na posluchače.
 • Interpretace psaného textu, jeho specifičnost.
 • Realizace projevu spatra.
 • Hodnocení vlastních projevů.
 • Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout.
 • Praktický nácvik v průběhu celého dne, zaznamenáno na kameru, zpětná vazba nahrávek.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Mluvený projev - RÉTORIKA

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Lukáš Uhl - DámeJídlo.cz

Po absolvování kurzů od pana Pefka vidím vždy jak u sebe, ta u svých spolupracovníků skutečnou proměnu a posun.