Osvědčené paměťové metody na tomto tréninku paměti pomohou k lepšímu fungování paměti a ke zvýšení využití naší kapacity mozku. Vytrénujete si svoji paměť pomocí metod na cvičení paměti k neustále zvyšující se dokonalosti . Naučíte se správně ukládat informace do paměti (např. čísla, data, názvy, jména, seznamy, atd.) a řadu technik včetně použití myšlenkových map, které jsou skvělou pomůckou při přemýšlení.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Zvýšit několikanásobně kapacitu své paměti.
 • Naučit se využívat myšlenkové mapy v praxi.
 • Posílit kreativitu a představivost.
 • Lépe si organizovat své myšlenky, úkoly, čas i život.

Obsah

 • Základní druhy paměti.
 • Proč paměť trénovat.
 • Naše tělo a styl života a jeho návaznost na paměť.
 • Pravidla tvorby správných asociací.
 • Zásady pro vytvoření dobrého návyku.
 • Memotechniky a jejich používáním v běžném životě.
 • Co jsou myšlenkové mapy a kde je využít.
 • Pravidla myšlenkových map.
 • Strategie tvorby myšlenkových map.
 • Konkrétní příklady tvorby map s účastníky a lektorem (projekty, time management, plánování, brainstorming, sebeanalýza, příprava porad, prezentací atd.).
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Paměť a myšlenkové mapy

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím