0 0

Osvědčené paměťové metody na tomto tréninku paměti pomohou k lepšímu fungování paměti a ke zvýšení využití naší kapacity mozku. Vytrénujete si svoji paměť pomocí metod na cvičení paměti k neustále zvyšující se dokonalosti . Naučíte se správně ukládat informace do paměti (např. čísla, data, názvy, jména, seznamy, atd.) a řadu technik včetně použití myšlenkových map, které jsou skvělou pomůckou při přemýšlení.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Zvýšit několikanásobně kapacitu své paměti.
 • Naučit se využívat myšlenkové mapy v praxi.
 • Posílit kreativitu a představivost.
 • Lépe si organizovat své myšlenky, úkoly, čas i život.

Obsah

 • Základní druhy paměti.
 • Proč paměť trénovat.
 • Naše tělo a styl života a jeho návaznost na paměť.
 • Pravidla tvorby správných asociací.
 • Zásady pro vytvoření dobrého návyku.
 • Memotechniky a jejich používáním v běžném životě.
 • Co jsou myšlenkové mapy a kde je využít.
 • Pravidla myšlenkových map.
 • Strategie tvorby myšlenkových map.
 • Konkrétní příklady tvorby map s účastníky a lektorem (projekty, time management, plánování, brainstorming, sebeanalýza, příprava porad, prezentací atd.).
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Paměť a myšlenkové mapy

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."