0 0

či navodit příjemnou atmosféru, začlenit se do skupiny, týmu, popřípadě budovat dobré vztahy s kolegy, partnery a institucemi.

K tomu všemu se vám bude hodit „Small Talk“. Na mnoha pracovních pozicích je tato dovednost velkou výhodou a od určitého postavení na společenském žebříčku dokonce nutností.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Budete schopni zahájit rozhovor a navázat kontakty s neznámými lidmi nebo vyplnit rozpačité mlčení příjemnou konverzací.
 • Naučíte se umění osobního Icebreakingu.
 • Z formální atmosféry vytvoříte atmosféru neformální.

Obsah

 • Zásady úspěšného jednání s lidmi – očekávání, první dojem, image, způsob a forma komunikace, taktnost, naslouchání, empatie.
 • Zahájení zdvořilostní komunikace.
 • Jak podpořit první kontakt neverbální komunikací.
 • Témata, kterým se věnovat, a kterým se raději vyhnout.
 • Zapojení méně komunikativního partnera do konverzace.
 • Otázky a komentáře v rozhovoru.
 • Taktní ukončení diskuse nebo rozhovoru.
 • Shrnutí, závěr, akční plán 

Seminář bude zahrnovat ukázky úspěšného jednání a vedení rozhovoru, zkoušení situací a simulace, abyste si mimo znalostí odnesli i praktickou dovednost.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Small talk

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "