0 0

Zvládat jak vnitřní tak vnější konflikty. Naučíte se řídit konfliktní rozhovory, využít komunikační techniky, které převedou konfliktní situaci do nekonfliktní.

Pro koho je kurz určen?

 • ředitele
 • vedoucí
 • referenty

Cíle školení

 • Vylepšit schopnost řešit problémové situace a změnit konfliktní situace na nekonfliktní a usnadnit vzájemnou komunikaci.
 • Umět rozpoznat konflikt a reagovat na něj efektivními technikami.
 • Osvojit si metody spolupráce s konfliktními lidmi.
 • Posílení vlastní sebejistoty při komunikaci s okolím.

Obsah

 • Anatomie a průběh konfliktu.
 • Důvody a příčiny konfliktů.
 • Komunikace v konfliktu, jak řídit konflikt.
 • Strategie řešení konfliktu.
 • Techniky řešení konfliktu.
 • Mediace konfliktů (role mediátora v konfliktu).
 • Negativní vs. pozitivní emoce, stres.
 • Sebeřízení a empatie..
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Zvládání konfliktů

5 990 Kč
7 248 Kč s DPH

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.