0 0

Během školení se zaměříme na přípravu hodnocení a jeho průběh. Během tréninku získají manažeři databanku otázek na zjištění hodnocení pracovního výkonu a kompetencí hodnoceného.

 

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Využívat hodnotící rozhovor k dlouhodobému rozvoji a motivaci pracovníka.
 • Předat ucelenou a strukturovanou zpětnou vazbu.
 • Rozvíjet kompetence hodnoceného.
 • Motivovat a podpořit vzájemnou důvěru a respekt.

Obsah

 • Hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj – proč hodnotíme, přínosy hodnocení.
 • Role hodnoceného a hodnotitele.
 • Kritéria hodnocení – co se hodnotí, jakou formou budu hodnotit.
 • Vedení rozhovoru – jak pracovat s atmosférou při hodnocení, uvolněná a přátelská forma rozhovoru.
 • Aktivní naslouchání, jak slyšet a pracovat s tím co nám druzí říkají - jak pracovat se zpětnou vazbou při hodnocení.
 • Kompetence a otázky v hodnotících rozhovorech – skupinové práce, databanka otázek (využívání otevřených otázek v rozhovoru, jak jít v rozhovorech do hloubky, ověřování, jak zabránit předpokládání, jak nemanipulovat a nenechat se manipulovat).
 • Krátké obsahově cílené hodnotící rozhovory ve dvojicích – zpětná vazba na rozhovory a doporučení.
 • Jak na obtížné situace během hodnocení – odmítavý postoj, odvádění od tématu a cíle, manipulace atd.
 • Jak vést rozhovor s dlouholetým kolegou, podřízeným.
 • Dohoda na konkrétních cílech z rozhovorů.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Hodnocení zaměstnanců

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.