Seznámíte se s průběhem komunikace, naučíte se správně klást otázky, naslouchat a zvládat náročnější komunikační situace nebo předejít či vyjasnit případná nedorozumění. Buďte mistry v komunikaci.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Naučit se efektivně komunikovat a bezproblémově předávat informace.
 • Vylepšení osobního komunikačního stylu.
 • Zvládat manipulaci, námitky a komunikaci v obtížných situacích.
 • Zvýšit si sebejistotu v komunikaci.

Obsah

 • Jak být efektivní v komunikaci - týmové cvičení.
 • Aktivní naslouchání, empatie a jejich využívat v komunikaci.
 • Techniky kladení otázek, vyjednávání a argumentace.
 • Jak budovat vzájemné vztahy k usnadnění spolupráce.
 • Řeč těla - postoj, mimika, oční kontakt, gesta, práce s hlasem.
 • Zvládání námitek a manipulace v komunikaci.
 • Zvládání obtížných situací v komunikaci.
 • Praktické metody řešení konkrétních situací v průběhu tréninku.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Komunikační techniky pro vedoucí pracovníky I.

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím