0 0

V kurzu se naučíte vést vlastní tým na blízko i na dálku.  Přenos získaných poznatků do praxe Vám přinese méně konfliktů, snazší řešení problémů, lepší vztahy i zvýšení důvěryhodnosti na pracovišti.

Pro koho je kurz určen?

 • manažery
 • ředitele
 • vedoucí
 • lídry

Cíle školení

 • Pochopit rozdíly v přístupu manažera a lídra k vedení týmu a k dosahování cílů.
 • Osvojit si nástroje leadershipu a využít vlastní potenciál.
 • Vyzkoušet si techniky vedení a získáte návod, jak je využít v praxi – nalezení své vlastní strategie vedoucí k úspěchu.
 • Získat nástroje pro měření zpětné vazby na Váš styl vedení.

Obsah

 • Leadership – cesta k uskutečnění vize.
 • Manažer vs. lídr – vztah k práci, k ostatním a k sobě samému, charakteristika lídra – osobní profil a postoj k vedení lidí.
 • Kompetence lídra – co dělá lídra a jaký lídr jsem / mám / mohu být já.
 • Nastavení očekávání – lídr určuje směr.
 • Dosahování výsledků – jak lídr vede své lidi.
 • Leadership v praxi – práce s vyžadováním a vztahem, respektem a důvěrou.
 • Druhy autorit - přirozená vs. formální autorita – se kterou lídr pracuje a proč.
 • Jak motivovat tým?
 • Styly vedení a kdy který použít.
 • Jak delegovat – komu a jak svěřit úkoly v týmu.
 • Koučovací styl vedení.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.

Školení probíhá na adrese: Na poříčí 12, Praha 1.

Mám zájem o tento kurz
Leadership, aneb inspirativní vedení

4 500 Kč
5 445 Kč s DPH

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "