0 0

Čeká Vás vystoupení na veřejnosti, semináři, konferenci nebo jiné příležitosti? Naučíme Vás zvolit vhodné metody nejen přípravy prezentace a prezentování, ale i práci s vlastní trémou. Budete působit klidně, přesvědčivě a poutavě. Získáte jistotu jak reagovat na nepříjemné dotazy nebo negativní reakce z publika.

Pro koho je kurz určen?

 • Náměstky
 • Ředitele
 • Vedoucí

Cíle školení

 • Profesionálně vystupovat a prezentovat před publikem.
 • Práce s trémou.
 • Zvládat obtížné situace během veřejného vystoupení, prezentace před kritickým publikem.
 • Umět věcně argumentovat, veřejně vystupovat, popřípadě konfrontovat.

Obsah

 • Zásady a rozdíly při prezentování na veřejnosti.
 • Příprava a struktura prezentace - cíl, struktura, závěr, přínos, pravidla.
 • Překonání trémy (praktické rady a triky).
 • Jak vstoupit na "scénu", první dojem, první věty, získání autority a respektu, křivka pozornosti.
 • Efektivní využití gest, oční kontakt, postoj, pohyb.
 • Rétorika - práce s hlasem (rozcvičení, artikulace, tempo, pauzy), parazitní slova.
 • Interaktivní techniky prezentace.
 • Obtížné situace během prezentace - technické potíže, okno, nespolupracující publikum, nesouhlas, námitky.
 • Trénink + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí, videotrénink se zpětnou vazbou.
 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Prezentace před publikem

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "