0 0

Naučíte se chápat proces řízení projektů, jednotlivé fáze, nastavit procesy, sledovat a vyhodnocovat projekty a stanovit plány dalších nezbytných úkonů majících vliv na efektivní řízení projektu. Získáte ucelenou představu o účelných přístupech k procesu plánování projektu.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Přesně definovat cíle projektu.
 • Naučit se základní a ověřené postupy plánování a tvorby projektu včetně časového harmonogramu, alokace zdrojů a tvorby rozpočtu.
 • Naučit se techniky a základní prvky týmové spolupráce.
 • Umět zpracovat dokumentaci projektu – monitoring projektu.

Obsah

 • Co je to projekt a projektové řízení – projektový přístup.
 • Kdy a na co je vhodné použít projektové řízení – nástroje a techniky řízení projektu .
 • Principy a metody projektového řízení.
 • Životní cyklus projektu.
 • Projektový tým a jeho vzájemná komunikace.
 • Projektové řízení a vedení projektového týmu.
 • Stanovení priorit a tvorba časového plánu.
 • Moje vlastní příprava projektu.
 • Akční plán, vyhodnocení, závěr tréninku.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Projektové řízení

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."