0 0

Naučíte se rizika nejen identifikovat, analyzovat, ale i způsob jak omezit pravděpodobnost jejich výskytu, předejít problémům či negativním jevům z nich plynoucích.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Umět definovat, analyzovat a zhodnotit rizika a předejít vzniku problémů.
 • Správným řízením rizik rizika ošetřit, zvládnout a nadále monitorovat.
 • Získat praktické rady jaký způsobem řídit rizika v různých oblastech.

Obsah

 • Vnitřní a vnější rizika, analýza rizik projektu.
 • Typologie rizik (ekonomická, projektová, tržní, technická, sociální, provozní, bezpečnostní).
 • Procesy managementu rizik (identifikace, hodnocení, řízení, monitorování).
 • Techniky a metody pro management rizik.
 • Identifikace rizik projektu.
 • Realizace naplánovaných opatření.
 • Průběžný monitoring a eliminace rizik projektu.
 • Správná komunikace se všemi zainteresovanými osobami.
 • Akční plán, vyhodnocení, závěr tréninku.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Řízení rizik

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Jana Kotilová - VZP ČR

Firma Pefek Training & Consulting s.r.o. spolupracuje s Regionální pobočkou Plzeň VZP ČR od roku 2011.