0 0

Emočně-sociální vlivy vždy zásadně ovlivní Vaši práci v týmech. Na školení se naučíte rozpoznat týmové role, využívat potenciál jednotlivce a týmu a osvojíte si kreativní techniky podporující týmovou spolupráci.

Pro koho je kurz určen?

 • náměstky
 • ředitele
 • vedoucí

Cíle školení

 • Zefektivnit činnost jednotlivce a týmu.
 • Maximalizovat týmový potenciál.
 • Tmelení kolektivu a podpora týmové ducha, sounáležitosti.

Obsah

 • Týmové role – úvodní týmová hra na poznání týmových rolí v praxi.
 • Složení vhodného týmu – velikost týmu, role v týmu a jejich typické vlastnosti.
 • 3 výhody týmové práce a jak je využívat.
 • 3 nevýhody týmové práce a jak je eliminovat.
 • Efektivní práce s týmem - zapojení všech členů týmu, jak podpořit aktivitu.
 • Výhody a nevýhody týmové práce.
 • Kreativita týmu – kreativní týmové techniky.
 • Motivace týmu i jednotlivce - vytváření podmínek na pracovišti pro týmovou spolupráci a motivaci.
 • Budování týmových hodnot – sounáležitost.
 • Rolové hry a případové studie na týmovou spolupráci.
 • Průběžné procvičování + zpětná vazba.
 • Shrnutí, závěr, akční plán.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Případové studie.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.
Mám zájem o tento kurz
Týmová spolupráce

Poptávka kurzu

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Lenka Mališová - OSA

„S firmou PEFEK – Training & Consulting jsme v naší společnosti v 1. polovině roku 2014 řešili velmi citlivé téma, a to změnu systému hodnocení zaměstnanců. "