0 0

Působení servisního technika ovlivňuje vnímání zákazníka a otevírá prostor pro doplňkový prodej.  Ať se jedná o doplňkové příslušenství nebo pravidelné obměny vybavení. Případně i doporučení na nový produkt nebo produkty, které si klient může zakoupit. Zaměříme se i na provázanost techniků na obchodní tým z hledíska vzájemné podpory a předávání kličových informací z prostředí klienta. Podpoříme tím ucelenost prodejního procesu.

Cíl kurzu

 • Odstranit bariery techniků při doplňkovém prodeji.
 • Naučit přirozeně doporučovat a prodávat zboží a služby.
 • Umět přirozeněn argumentovat a přesvědčit.
 • Zvládat námitky klienta a prodat.
 • Získat klíčové informace od klienta k dalšímu prodeji.
 • Obsah

 • Bariery v prodeji a jak je odstranit? 
 • Výhody servisního technika k dalšímu prodeji (doplňky, služby, budoucí nákup a obnova).
 • Kdy začít prodávat, jak s klientem probrat nenásilně důvody a přínosy.
 • Jak srozumitelně argumentovat a získat klient k rozhodnutí.
 • Jak zvládat námitky klientů (rozmyslím se, je to drahé, ještě to opravte, nákup neplánuji atd.)..
 • Technika kladení otázek (doptávání se a empatické reakce dle situace).
 • Doplňkový, křížový prodej a budoucí prodej služby, výrobku, zařízení.
 • Jak uzavřít obchod.
 • Jak naložit s inforamcemi od klinta, provázanost na obchodní tým.
 • Nácvik prodejního rozhovoru s klientem + zpětná vazba, doporučení. 

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.

Působení servisního technika ovlivňuje vnímání zákazníka a otevírá prostor i pro doplňkový prodej, ať už se jedná o doplňkové příslušenství nebo pravidelné obměny vybavení. Jedním z důležitých cílů výrobců je informovat zákazníka o správné údržbě a doplňkovém prodeji.

Chcete připravit školení na mírů pro servisní techniky? Neváhejte se na nás obrátit.

Mám zájem o tento kurz
Prodejní dovednosti pro servisní techniky

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."