Chování, vystupování a profesionalita technika představují zásadní faktor pro vnímání celé značky. Technik je klíčovou osobou pro komunikaci se zákazníkem a přímo ovlivňuje jeho dojem, spokojenost a případný další nákup s důvěrou k výrobci daného produktu. 

Cíl kurzu

 • Pracovat se vztahem zákazníka a vnímání profesionálního přístupu.
 • Naplňovat standardy profesionální služby u klienta.
 • Zvládat krizové komunikační situace a konflikty.
 • Vyzkoušet si komunikační situace na praktických příkladech z praxe a získat zpětnou vazbu.
 • Zvýšit spokojenost klientů a podpořit vnímání značky u klientů.
 • Obsah

 • Profesionální pro klientská komunikace (znaky, projevy, způsob chování, dopad na klienta, očekávání klienta) – skupinová práce.
 • Struktura rozhovoru při návštěvě zákazníka (první dojem, úsměv, oslovení klienta, empatické reakce v úvodu, uklidnění klienta, informace o postupu).
 • Řeč těla technika a klienta, jak ji využít v komunikaci.
 • Typologie osobnosti zákazníka a jak podle typu komunikovat.
 • Technika kladení otázek (doptávání se a empatické reakce dle situace).
 • Jak pracovat s emocí svou i klienta.
 • Vytvoření databanky námitek a negativních výroků klientů a jak je zvládat (praktický nácvik reakcí).
 • Asertivní komunikace a zvládání manipulací (jak reagovat slušně, proklientsky a asertivně).
 • Jak reagovat na nespokojenost klienta (vyzdvihnutí výhod produktu a služby pro klienta, pozitivní komunikace).
 • Jak se s klientem rozloučit, ukončit rozhovor pozitivně a vyvolat celkový dobrý dojem.
 • Nácvik jednotlivých částí rozhovoru s klientem + zpětná vazba, doporučení. 
 • Vyhodnocení školení, shrnutí proklientského přístupu a zásad.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.

Působení servisního technika ovlivňuje vnímání zákazníka a otevírá prostor i pro doplňkový prodej, ať už se jedná o doplňkové příslušenství nebo pravidelné obměny vybavení. Jedním z důležitých cílů výrobců je informovat zákazníka o správné údržbě a doplňkovém prodeji.

Chcete připravit školení na mírů pro servisní techniky? Neváhejte se na nás obrátit.

Mám zájem o tento kurz
Proklientská komunikace pro servisní techniky

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 20
  Přes 20 let zkušeností
 • 450
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ing. Petr Hamouz - ČEPS, a.s.

„Za svoji profesní kariéru jsem již absolvoval mnohé vzdělávací kurzy, školení. Na většině těchto školení lektor zahrnul účastníky kurzu pouze nudnými informacemi."

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím