0 0

Chování, vystupování a profesionalita technika představují zásadní faktor pro vnímání celé značky. Technik je klíčovou osobou pro komunikaci se zákazníkem a přímo ovlivňuje jeho dojem, spokojenost a případný další nákup s důvěrou k výrobci daného produktu. 

Cíl kurzu

 • Pracovat se vztahem zákazníka a vnímání profesionálního přístupu.
 • Naplňovat standardy profesionální služby u klienta.
 • Zvládat krizové komunikační situace a konflikty.
 • Vyzkoušet si komunikační situace na praktických příkladech z praxe a získat zpětnou vazbu.
 • Zvýšit spokojenost klientů a podpořit vnímání značky u klientů.
 • Obsah

 • Profesionální pro klientská komunikace (znaky, projevy, způsob chování, dopad na klienta, očekávání klienta) – skupinová práce.
 • Struktura rozhovoru při návštěvě zákazníka (první dojem, úsměv, oslovení klienta, empatické reakce v úvodu, uklidnění klienta, informace o postupu).
 • Řeč těla technika a klienta, jak ji využít v komunikaci.
 • Typologie osobnosti zákazníka a jak podle typu komunikovat.
 • Technika kladení otázek (doptávání se a empatické reakce dle situace).
 • Jak pracovat s emocí svou i klienta.
 • Vytvoření databanky námitek a negativních výroků klientů a jak je zvládat (praktický nácvik reakcí).
 • Asertivní komunikace a zvládání manipulací (jak reagovat slušně, proklientsky a asertivně).
 • Jak reagovat na nespokojenost klienta (vyzdvihnutí výhod produktu a služby pro klienta, pozitivní komunikace).
 • Jak se s klientem rozloučit, ukončit rozhovor pozitivně a vyvolat celkový dobrý dojem.
 • Nácvik jednotlivých částí rozhovoru s klientem + zpětná vazba, doporučení. 
 • Vyhodnocení školení, shrnutí proklientského přístupu a zásad.

Didaktické metody

V průběhu tréninku je kladen důraz na možnost aplikovat nově nabyté dovednosti a znalosti do praxe. Je postaven na nezbytném minimu teorie.

Lektor využívá následující didaktické techniky:

 • Řízenou diskuzi.
 • Skupinové práce.
 • Nácviku modelových situací pomocí hraní rolí se zpětnou vazbou.
 • Další didaktické metody dle potřeb trénované skupiny.

Působení servisního technika ovlivňuje vnímání zákazníka a otevírá prostor i pro doplňkový prodej, ať už se jedná o doplňkové příslušenství nebo pravidelné obměny vybavení. Jedním z důležitých cílů výrobců je informovat zákazníka o správné údržbě a doplňkovém prodeji.

Chcete připravit školení na mírů pro servisní techniky? Neváhejte se na nás obrátit.

Mám zájem o tento kurz
Proklientská komunikace pro servisní techniky

Naše motto
Jednou nahoře, jednou dole. My víme, jak vám pomoci udržet se nahoře.
 • 23
  Přes 20 let zkušeností
 • 550
  Více jak 450 firem a zákazníků
 • 8 500
  Více jak 8 500 individuálních hodin konzultací a koučinků
 • 75 000
  Více jak 75 000 proškolených účastníků

Ondřej Sýkora - Česká spořitelna, a. s.

„Chci Vám také ještě jednou za sebe i za mé kolegy mnohokrát poděkovat za informace a zkušenosti, které jste nám v průběhu kurzu předal."