Kurz prezentační dovednosti

V průběhu tréninků je kladen důraz na maximální procvičování jednotlivých dovedností. Teoretické části výuky jsou omezeny na nezbytné minimum tak, aby si účastníci mohli nabyté vědomosti a doporučení hned vyzkoušet při své vlastní prezentaci. Z každého cvičení je pořízen videozáznam, který je poté hodnocen lektorem i samotnými účastníky, aby společně nalezli cestu ke zlepšení.

Kurz Prezentační dovednosti je koncipován jako praktický a interaktivní trénink. Je určen pro všechny, kteří potřebují získat a upevnit svoji sebejistotu při prezentování, např.

 • manažerům
 • prodejcům
 • marketingovým pracovníkům
 • pracovníkům na nejrůznějších pozicích ve firmách
 • uchazečům o zaměstnání

Cíle kurzu

 • získání jistoty v prezentování
 • umět pracovat se svojí trémou
 • dokázat zaujmout, přesvědčti a prodat prezentací myšlenku, službu a sebe
 • profesionálně vystupovat, reprezentovat firmu a sebe
 • zvládat obtížné situace při prezentaci

Obsah kurzu

 • úvodní prezentace účastníků formou jejich představení a natočení na video - následný rozbor videa
 • jak překonat trému (praktické rady a triky)
 • jak vstoupit na "scénu" - první dojem, první věty, získání autority
 • gestikulace, oční kotakt, postoj
 • práce s hlasem - rozcvičení, artikulace, tempo, pauzy, tón
 • jak připravit, strukturovat a zacílit prezentaci dle publika
 • interakce s publikem - možnosti zapojení a vtáhnutí publika do prezentace
 • jak pracovat s flip-chartem, dataprojektorem, zásady použití snímků Power pointu
 • zvládání obtíží během prezentace - vyrušování, námitky apod. 
 • předvedení finální prezentace s aplikovanými znalostmi a dovednostmi a následná zpětná vazba

Obsahově i časově může být kurz upraven dle potřeb klienta.

Kurz pro Firmy na míru

Potřebuji individuální kurz

Potřebujete připravit individuální kurz pro Vaši společnost zcela na míru?

OTEVŘENÉ KURZY PRO VEŘEJNOST